Arianta - Baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych. Odsyła bezpośrednio do stron poszukiwanego czasopisma oraz posiada indeks dziedzinowy, który umożliwia znalezienie polskich czasopism z danej gałęzi wiedzy. Niektóre tytuły czasopism udostępniają archiwa bezpłatnie.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.