BIBLIOGRAFIA BARA  – Retrospektywna Bibliografia Literacka  Zawartości Czasopism  XIX i XX w. rejestruje publikowane w prasie teksty literackie oraz leżące na pograniczu literatury i piśmiennictwa użytkowego (felietony, eseje, reportaże), a także recenzje literackie, teatralne, kinowe i naukowe (literaturoznawcze bądź historyczne). Znaleźć w niej można również informacje o innych materiałach mających znaczenie dla badaczy literatury i dziedzin pokrewnych: opracowaniach historycznoliterackich, opublikowanych listach, dokumentach, nekrologach, wspomnieniach pośmiertnych itp.

Baza danych dostępna jest za darmo w sieci Internetowej.

Przeglądanie możliwe jest w domu, w Gmachu Głównym WiMBP oraz na filiach miejskich.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.