1.       Książki, w tym zbiory zabezpieczone – 580 197 wol.
  2.       Zbiory specjalne – 39800 jedn. inw.
  3.       Dokumenty życia społecznego – 31 884 jedn. inw.
  4.       Czasopisma – 58 969 wol.


Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21i zawierającą już blisko 691 966 opisów bibliograficznych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Mediatece „Góra Mediów", Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiór Biblioteki to:
• literatura piękna dla dorosłych 110 032 wol.
• literatura piękna dla dzieci 42 473 wol.
• literatura popularno-naukowa i naukowa 232 881 wol.
• czasopisma oprawne 58 969 wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.