Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
19 Kwiecień 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje pierwszą edycję bezpłatnego, specjalistycznego kursu dla pielęgniarek i położnych „Ordynowanie leków i wypisywanie recept". Rozpoczęcie kursu planowane jest po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników, tj. 30 osób. Termin rozpoczęcia kursu zostanie ogłoszony na stronie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

W czasie kursu słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych (zajęcia teoretyczne: cz. I – 3 tygodnie + 20 godz. stażu, cz. II – 2 tygodnie + 14 godz. stażu). Staż będzie się odbywał po zaliczeniu części teoretycznej, w gabinetach lekarzy rodzinnych (w grupach 2-3 osobowych).
Zajęcia będą odbywać się w piątki od godziny 14.00 do 19.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 15.45 w cyklu cotygodniowym. Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej oraz egzaminem praktycznym.
Planowane są kolejne edycje kursu, aż do wyczerpania liczby chętnych osób.

Kurs został podzielony na dwie części w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych:

CZĘŚĆ I - przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.)

CZĘŚĆ II - przeznaczona jest dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających  tytuł  specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z  2014  r. poz. 1435, z późn. zm.)

Osoby, które ukończą kurs (po złożeniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu) uprawnione będą do:

– część I

1. Samodzielna ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.

2. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.

3. Samodzielna ordynacja wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.

4. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje  psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.

5. Wystawianie recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.

6. Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.

- część II

1. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie

działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia

2. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.

3. Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.

Dokumenty wraz ze zgłoszeniem na kurs można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu ul. Zyty 26, Zielona Góra;

lic. Arleta Zaleska tel. 683283143; a.zaleska@wlnz.uz.zgora.pl

Nie są przyjmowane zgłoszenia telefoniczne.

Szczegółowe informacje o kursie i zasadach rekrutacji znajdują się na stronie: http://www.wlnz.uz.zgora.pl/docs/news/Informacja-o-kursie.pdf

Zajęcia będą odbywały się w salach Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Energetyków 2.