Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze"

 1. Treść ogłoszenia (PDF)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)
 3. Załącznik nr1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy (PDF)
 5. Modyfikacja treści SIWZ z 7.12.2016 r. (PDF)
 6. Formularz ofertowy po modyfikacji treści  SIWZ z 7.12.2016 r. (DOCX)
 7. Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF)
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)
 9. Modyfikacja SIWZ z 12.12.2016 (PDF)
 10. Wzór umowy po modyfikacji SIWZ (PDF)
 11. Informacja dotycząca złożonych ofert (PDF)
 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.