Stan zbiorów WiMBP im. Cypriana Norwida na koniec 2017 r.

1. Książki, w tym zbiory zabezpieczone –  431 346 wol.

2. Zbiory specjalne –   43 393 jedn. inw.

3. Dokumenty życia społecznego – 32 690 jedn. inw.

4. Czasopisma – 62 133 jedn. inw. 

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą już blisko 569 562 opisów bibliograficznych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Mediatece „Góra Mediów", Oddziale dla Dzieci - „Biblioteka Pana Kleksa”, Dziale Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiór biblioteki to:

  •   literatura piękna dla dorosłych 111 956 wol.
  •   literatura piękna dla dzieci 44 389 wol.
  •   literatura popularno-naukowa i naukowa 237 194 wol.
  •   czasopisma oprawne 61 835 wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.