Dział Badań, Analiz i Metodyki

tel. 68 45 32 619
II piętro Biblioteki, pok. 211
e-mail: dbaim@wimbp.zgora.pl

kierownik: Monika Simonjetz: starszy kustosz - instruktor

Pracownicy:
Małgorzata Domagała: starszy kustosz - instruktor
Agnieszka Sobiak: specjalista ds. szkoleń i promocji nowych idei bibliotecznych
Anna Urbańska - specjalista ds. public relations

Dział Badań, Analiz i Metodyki sprawuje nadzór merytoryczny oraz udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom publicznym południowej części województwa lubuskiego, w tym filiom WiMBP na terenie Zielonej Góry. Organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (seminaria, konferencje, kursy). Prowadzi badania w zakresie czytelnictwa i opracowuje sprawozdawczość opisową i statystyczną z działalności bibliotek publicznych. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania placówek bibliotecznych. Organizuje praktyki dla nowych pracowników oraz studentów uczelni wyższych. Koordynuje programy wspierające rozwój bibliotek. Dysponuje księgozbiorem metodycznym i czasopismami bibliotekarskimi.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.