Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel. 68 45 32 614 ; 68 45 32 634 ; 68 45 32 439 ;
e-mail: gromadzenie@wimbp.zgora.pl
e-mail: a.cicha@wimbp.zgora.pl
e-mail: m.cichon@wimbp.zgora.pl
e-mail: bibliotekarz.systemowy@wimbp.zgora.pl
III piętro
kierownik: Dorota Breborowicz, starszy kustosz
W strukturze Działu funkcjonują:
Sekcja Gromadzenia Książek Dorota Breborowicz - kierownik, starszy kustosz, Beata Kowalska, starszy kustosz; tel. 68 45 32 614
Sekcja Opracowania Książek: Justyna Hołody - kustosz, Izabella Koperska - starszy kustosz, Małgorzata Mincer - starszy kustosz, Kinga Sczaniecka - kustosz; tel. 68 45 32 614
Sekcja Czasopism i Wydawnictw Ciągłych: Małgorzata Cichoń - starszy kustosz; tel. 68 45 32 639
Sekcja Multimediów: Agnieszka Cicha - kustosz; tel. 68 45 32 639
Bibliotekarz Systemowy: Izabella Koperska - starszy kustosz; tel. 68 45 32 634
e-mail: bibliotekarz.systemowy@wimbp.zgora.pl

Zadaniem Działu jest gromadzenie i opracowanie zbiorów nabytych zgodnie z profilem dla wszystkich placówek bibliotecznych sieci wojewódzkiej i miejskiej. Pracownicy prowadzą prace w zakresie uzupełniania księgozbioru poprzez bieżące przeglądanie zapowiedzi i ofert wydawniczych oraz współpracę z księgarniami i hurtowniami książek. Zbiory mające charakter regionalny pozyskiwane są również od osób prywatnych. Zbiory druków zwartych, wydawnictw zbiorowych i czasopism powiększane są poprzez zakup i przyjmowanie darów od osób prywatnych i instytucji społecznych. Proces gromadzenia i ewidencji materiałów bibliotecznych dla wszystkich inwentarzy generowany jest w systemie PROLIB. Pracownicy działu zajmują się rejestracją wpływów i ubytków, tworząc elektroniczne księgi inwentarzowe. Zbiory przygotowywane dla użytkowników opracowywane są pod względem formalnym i rzeczowym zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. Centralna baza katalogowa jest tworzona w systemie PROLIB, w formacie MARC21.

Bibliotekarz Systemowy sprawuje nadzór nad poprawnością opisów bibliograficznych wprowadzanych do bazy przez biblioteki terenowe w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, a od 2010 roku nadzoruje wdrażanie programu PROLIB w formacie Marc21.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.