Akcja przeznaczona jest dla klas IV-VIII SP.
Zadanie dla uczestników polega na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat. Może to być wypowiedź w dowolnej formie literackiej np.: subiektywna ocena, komentarz, wiersz, recenzja i inne.
W każdym miesiącu wypowiedzi osób wyróżnionych zostaną umieszczone na stronie internetowej WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i na facebooku Biblioteki Pana Kleksa.
Za każdą wypowiedź uczestnik otrzyma 1 pkt, w czerwcu nagrodzimy osoby z największą liczbą punktów oraz te osoby, których wypowiedzi najbardziej urzekły pracowników Biblioteki.
Baw się z nami!
Pełen regulamin i karta zgłoszenia do pobrania w załączniku.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.