Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Parter

tel. 68 453 26 06
pn.-pt. 8.00-19.00
sob. 9.00-15.00
e-mail: informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl

Kierownik: dr Przemysław Bartkowiak - kustosz dyplomowany

Pracownicy:

Małgorzata Ulanicka – starszy kustosz
Anna Urbaniak – starszy kustosz
Łukasz Mikołajczuk - starszy bibliotekarz, specjalista ds. digitalizacji
dr Paweł Karp - bibliotekarz- bibliotekarz cyfrowy
Agata Grzelak - młodszy bibliotekarz
Justyna Mrowicka - młodszy bibliotekarz
Hanna Rak - młodszy bibliotekarz
Joanna Smerda - młodszy bibliotekarz
Agnieszka Urbaniak - młodszy bibliotekarz

 

W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze znajduje się księgozbiór regionalny z XIX, XX i XXI wieku, liczący ponad 11 300 wol. oraz około 4300 tytułów wydawnictw ciągłych. W jego skład wchodzą zarówno pozycje niemieckie jak i polskie. Czytelnik ma również możliwość skorzystania z ok. 130 bieżących tytułów czasopism lokalnych, wydawanych w różnych miejscowościach woj. lubuskiego. Ponadto Dział udostępnia księgozbiór informacyjny (m.in. informatory statystyczne oraz zbiory bibliografii ogólnych i specjalnych, m.in „Przewodnik Bibliograficzny", „Bibliografia Zawartości Czasopism", „Polska Bibliografia Literacka", „Bibliografia Historii Polskiej"), dokumenty elektroniczne, dźwiękowe, kartograficzne, normy, filmy, dokumenty życia społecznego (m.in. programy imprez, foldery, afisze, plakaty zaproszenia i inne drobne druki związane z życiem społecznym, kulturalnym i gospodarczym Zielonej Góry oraz częściowo regionu) oraz publikacje z zakresu winiarstwa. Wszystkie zbiory udostępniane są na miejscu. Czytelnik ma jednak możliwość samodzielnego nieodpłatnego wykonania zdjęć cyfrowych (własnym aparatem fotograficznym) oraz skanów (skanerem znajdującym się w Dziale).

Pracownicy Działu opracowują Bibliografię Ziemi Lubuskiej (BZL) w postaci bazy danych, w której rejestruje się na bieżąco piśmiennictwo o historii oraz życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, naukowym i kulturalno-oświatowym regionu na podstawie wydawnictw zwartych oraz czasopism regionalnych i ogólnopolskich.
Bibliografia jest bazą on-line dostępną ze strony WiMBP, która gromadzi piśmiennictwo dotyczące regionu, zwanego umownie Ziemią Lubuską, obejmującego terytorium wyznaczone przez granice administracyjne. Do 1975 r. było to woj. zielonogórskie, w l. 1975-1998 województwa gorzowskie i zielonogórskie, a od 1999 r. województwo lubuskie. W bibliografii uwzględnione są wydawnictwa zwarte (książki) i ciągłe (zbiorowe oraz czasopisma), zarówno publikacje naukowe jak i artykuły prasowe, a także fragmenty większych całości o regionie. Poza tym BZL obejmuje również kartografię i dokumenty elektroniczne. Bibliografia ma charakter przedmiotowy, odstępstwem od tej zasady jest uwzględnianie materiałów z konferencji, zjazdów i sesji naukowych oraz katalogów wystaw organizowanych na Ziemi Lubuskiej, bez względu na ich tematykę. Włączone są tu też biogramy osób wywodzących się z terenu regionu, lecz działających poza jego obszarem. Jej celem jest przedstawienie piśmiennictwa dotyczącego regionu stanowiącego materiał źródłowy dla prac badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Elektroniczna baza bibliograficzna obejmuje piśmiennictwo od 1988 r. i uzupełniana jest na bieżąco. Sukcesywnie wprowadzane są opisy z lat 1945-1987. Zgromadzone materiały bibliograficzne w postaci tradycyjnej kartoteki obejmują cały okres powojenny i zawierają opisy publikacji wydanych po 1945 r. Opisy, które jeszcze nie zostały wprowadzone do bazy są udostępniane czytelnikom w postaci kartoteki.
Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Znalezione opisy bibliograficzne można zapisać w postaci kolekcji na dysku komputera, przesłać mailem lub wydrukować. Poszukiwań można w niej dokonywać między innymi wg: autora, tytułu, tytułu czasopisma, indeksu słów kluczowych (nazw miejscowości nazwisk), klasyfikacji rzeczowej.

Wszyscy pracownicy Działu udzielają informacji bibliograficznych polegających na pomocy czytelnikom w poszukiwaniach bibliograficznych, a szczególnie w korzystaniu z bibliografii ogólnych i specjalnych oraz baz Biblioteki Narodowej dostępnych on-line (http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm).

Pracownicy Działu uczestniczą również w tworzeniu Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC). Umożliwia ona szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Celem biblioteki wirtualnej jest jej powszechność i dostępność. Jest to z założenia regionalna biblioteka cyfrowa, wyróżnia ją połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Obecnie ZBC tworzą: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Regulamin przygotowania kwerend oraz zestawień bibliograficznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

a 2 a5
a 1 a 3

Zbiory:
regionalia,
bibliografie i wydawnictwa informacyjne.

Udzielanie informacji dotyczących:
bibliografii,
wiedzy o regionie lubuskim w oparciu o księgozbiór oraz Bibliografię Ziemi Lubuskiej.

Oprowadzanie wycieczek po Bibliotece.

Informacja Biblioteczna, parter

tel. 68 45 32 629

pn-pt. 9.00-17.00
17.00-19.00 - dyżur pełni Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, tel. 68 45 32 606
sob. 9.00-15.00 - dyżur pełni Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, tel. 68 45 32 606
e-mail: katalog@wimbp.zgora.pl


Pracownicy:
Justyna Mrowicka – młodszy bibliotekarz
Hanna Rak – młodszy bibliotekarz

Przekazywanie szeroko rozumianej informacji dotyczącej działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida – zasobów katalogowych oraz bieżących wydarzeń na terenie biblioteki wedle ustalonego kalendarium.

Specjalista ds. digitalizacji zbiorów 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.