3-1Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Muzeum Ilustracji Książkowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza na „staropolskie” lekcje muzealne.

Będą one doskonałą okazją do poznania życia w dawnej Polsce.
Dowiesz się:
- Jak spędzano wolny czas w dawnych wiekach?
- Jak dbano o urodę?
- Jak mierzono i liczono?
- Jak wyglądał rok obrzędowy?
- Skąd czerpano wiedzę o dziejach Polski?

Podczas lekcji będzie okazja do obejrzenia zabytkowych zbiorów i ilustracji oraz uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania.

W programie „staropolskie” zagadki i zadania.

Lekcje będą dostosowane do wieku dzieci. Zgłoszenia przyjmuje Dział Zbiorów Specjalnych:

A.Lipinska@wimbp.zgora.pl

M.Radziszewska@wimbp.zgora.pl

tel. 68 45 32 616

1-1   2-1

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.