Dział Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych

tel. 068 45 32 627
e-mail: m.jezykowska@wimbp.zgora.pl ; antykwariat1@poczta.onet.pl
www:   http://antykwariat.wimbp.zgora.pl
IV-V piętro Biblioteki
kierownik:
Małgorzata Jeżykowska, starszy bibliotekarz

Pracownicy:
Mariola Piątkiewicz, kustosz
Agata Broniarz, starszy bibliotekarz
Adam Rosa, starszy bibliotekarz


W Dziale znajdują się wydawnictwa zwarte i ciągłe oraz kasety tzw. „książki mówionej”. Księgozbiór składa się z polskiej i obcej literatury pięknej dla dorosłych, literatury naukowej i popularnonaukowej, skryptów akademickich, słowników i encyklopedii od 1831 roku do dnia dzisiejszego.

Zbiory liczą ok. 220 000 wol., wśród których można znaleźć wiele cennych druków, także XIX-wiecznych. Do ciekawszych ze względu na ich proweniencję i formę wydawniczą można zaliczyć:

  • księgozbiór cesarzowej Herminii z Zaboru, drugiej żony cesarza Wilhelma II,

  • pozycje z pieczęciami prywatnych księgozbiorów (np. Janiny Kelles-Krauz, Romana Mazurkiewicza – autora hymnu zielonogórskiego), pieczęcie różnych towarzystw i bibliotek (np. Towarzystwa Robotników w Pszczewie, Polskiej Macierzy Szkolnej, Państwowej Bibjoteki Księgozbioru w Grodnie),

  • druki wyróżniające się cennymi wklejkami, autografami, marginaliami, ekslibrisami (pozycje z księgozbioru prof. J. Kostrzewskiego),

  • książki i czasopisma XIX – wieczne bogato ilustrowane, poświęcone głównie tematyce humanistycznej oraz zbiory wyróżniające się inną ciekawą formą wydawniczą (np. czasopisma Kwartalnik Historyczny, Atheneum, Chimera, Bluszcz, Kłosy, Przegląd Lwowski, Schlesische Provinzialblatter),

  • oryginały i reprinty licznych pierwodruków.


W ramach Działu wyodrębniono zbiory zabezpieczone. Są to dublety i dekomplety WiMBP, a także dary od czytelników nie odpowiadające merytorycznie zakresowi zbiorów Biblioteki i potrzebom jej użytkowników. Zawierają one literaturę piękną, zwłaszcza pierwodruki, popularnonaukową, a także dublety wydawnictw regionalnych i druki własne Biblioteki. Pozycje te przeznaczone są do wymiany międzybibliotecznej i nieodpłatnego przekazania bibliotekom oraz innym instytucjom (szkoły, stowarzyszenia). Część zbiorów proponujemy czytelnikom do sprzedaży na kiermaszach (majowym i wrześniowym) oraz w Antykwariacie Internetowym i stacjonarnym.

Zbiory magazynowe udostępniane są poprzez Czytelnię Ogólną, Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz Wypożyczalnię Główną.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.