Projekty realizowane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Każdego roku Biblioteka ubiega się o dodatkowe środki na realizację swoich zadań merytorycznych i inwestycyjnych z różnych źródeł: programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, środków unijnych, środków na wspieranie działalności pożytku publicznego, PFRON, kontraktu wojewódzkiego i innych. Każdego roku, dzięki otrzymanemu wsparciu, udaje się przeprowadzić ciekawe, nowatorskie przedsięwzięcia, które podnoszą atrakcyjność oferty Biblioteki i wzmacniają jej infrastrukturę sprzętową i techniczno-budowlaną.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.