IK logo 2017Dyskusyjne Kluby Książki to grupy uczestników w różnym wieku, połączonych wspólną pasją czytelniczą i zainteresowaniem książką. Inicjatorami akcji są: Instytut Książki oraz biblioteki British Council. Przedstawiciele tych instytucji spotkali się 20 listopada 2006 r. z bibliotekarzami południowej części województwa lubuskiego oraz pracownikami WiMBP i zaprezentowali założenia działalności Klubów.

1. Zapis
Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego w Wypożyczalni Głównej, Bibliotece Obcojęzycznej, Oddziale dla Dzieci oraz we wszystkich filiach w mieście. Zapisu dokonać można także elektronicznie w trybie on-line. Aktywowanie konta nastąpi dopiero po wypełnieniu karty zapisu, na której własnoręcznym podpisem użytkownik potwierdzi znajomość regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zostać zapisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po otrzymaniu karty bibliotecznej.
Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających w Bibliotece bez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Karta biblioteczna
Posiadanie karty jest obowiązkowe.
W celu otrzymania karty bibliotecznej należy zgłosić się w Wypożyczalni Głównej Biblioteki, al. Wojska Polskiego 9. W sytuacjach wyjątkowych wyrobienie karty można zlecić pracownikowi filii, w której dokonujemy zapisu. Koszt wyrobienia karty wynosi 5.00 zł (2.50 dla emerytów i rencistów).
Karta upoważnia do korzystania ze wszystkich agend i filii miejskich Biblioteki.

3. Korzystanie ze zbiorów.
Ze zbiorów Biblioteki korzystać można na miejscu w czytelniach oraz wypożyczać je na zewnątrz.
Do części zbiorów Biblioteka zapewnia wolny dostęp.
Wyszukiwania żądanej pozycji użytkownik dokonuje z pomocą katalogu on-line, w którym oznaczone jest miejsce przechowywania danej pozycji, określona możliwość wypożyczenia na zewnątrz lub udostępnienia na miejscu oraz możliwość (lub jej brak) zamówienia poszczególnych pozycji.
Ilość wypożyczanych wolumenów oraz czas wypożyczenia określa Regulamin korzystania ze zbiorów.
• Zamawianie
Zbiory zamawia się korzystając z katalogu on-line, po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto (W odniesieniu do książek z sygnaturą Wyp oraz F zamawianie elektroniczne nie działa). Zamówione pozycje oczekują na czytelnika 4 dni.
• Rezerwacja
Wszystkie zbiory w filiach miejskich i w gmachu głównym, ze statusem „wypożyczona", można zarezerwować (wyjątek stanowią filmy, muzyka na CD oraz gry PC/PS3).
W chwili zwrotu pozycja otrzymuje status „zamówiona" i pojawia się w zamówieniach pierwszej osoby oczekującej. System biblioteczny wysyła na pocztę e-mail czytelnika (jeśli jest podana) informację o oczekującym zamówieniu.
• Prolongata
Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować dwukrotnie osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub samodzielnie ze swojego konta w zakładce „Prolongaty", o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Nie można dokonać prolongaty zbiorów przetrzymanych, elektronicznych (z wyjatkiem audiobooków) lub jeżeli czytelnik obciążony jest karą.
• Zwroty
Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w placówce, w której zostały wypożyczone. Poza godzinami otwarcia placówki i w dni, w których Biblioteka jest nieczynna, istnieje możliwość zwrotu zbiorów za pomocą biblioboxa, znajdującego się przed wejściem do gmachu głównego WiMBP.
Zasady odpisania zbiorów z konta czytelnika określone są w Zasadach Korzystania z biblioboxa.
• Kary i opłaty
Do czytelników przetrzymujących zbiory Biblioteka wysyła jedno upomnienie. Czytelnik powinien niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz dokonać zapłaty tytułem „opłaty za nieterminowy zwrot", w wysokości określonej w Regulaminie.
W przypadku braku skuteczności wysłanego upomnienia, po dwóch tygodniach biblioteka powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych firmie windykacyjnej. Koszty egzekucji pokrywa użytkownik.

Prosimy również zapoznać się z Regulaminami WiMBP.

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

17.12.2021 r. – Biblioteka czynna od godziny 11.00

24.12.2021 r. – Biblioteka NIECZYNNA

31.12.2021 r. – Biblioteka czynna 8.00 – 13.00

6.01 – 8.01.2022 r. – Biblioteka NIECZYNNA

Dodatkowo:

Filia nr 2 NIECZYNNA w dniach 24.12 – 30.12.2021 r.

Filia nr 3 NIECZYNNA w dniach 20.12.2021 – 8.01.2022 r.

Filia nr 6 NIECZYNNA w dniach 23.12 – 31.12.2021 r.

Filia nr 8 NIECZYNNA w dniach 20.12 - 24.12. 2021 r.

Filia nr 12 NIECZYNNA w dniach 20.12 – 24.12.2021 r.

Za utrudnienie przepraszamy!

 

 

Wypożyczalnia Główna
pon. i czw. 11.00 – 18.00
wt., śr., pt. 9.00 – 16.00
sobota 9.00 - 15.00
tel.: 68 453 26 04
e-mail: wypozyczalnia@wimbp.zgora.pl
parter 

Centrum Biblioteczne dla Dzieci
i Młodzieży
 – Biblioteka Pana Kleksa

pon. i czw. 11.00 – 18.00
wt., śr., pt. 9.00 – 16.00
sobota 9.00 - 15.00
tel.: 68 453 26 10
e-mail: biblioteka.pana.kleksa@wimbp.zgora.pl
parter 

Czytelnia Ogólna i Prasy                             
pon. i czw. 11.00 – 18.00
wt., śr., pt. 9.00 – 16.00
sobota 9.00 - 15.00
tel.: 68 453 26 17
e-mail:czytelnia.ogolna@wimbp.zgora.pl
I piętro

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej
pon. i czw. 11.00 – 18.00
wt., śr., pt. 9.00 – 16.00
sob. nieczynne
tel.: 68 453 26 06
e-mail: informacja.regionalna@wimbp.zgora.pl
parter

   

Dział Zbiorów Specjalnych
pon. - pt. -8:00-15:00
sob. nieczynne
tel.: 68 453 26 16
e-mail:
m.radziszewska@wimbp.zgora.pl
a.lipinska@wimbp.zgora.pl
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
III piętro

Biblioteka Obcojęzyczna
pon. i czw. 11.00 – 18.00
wt., śr., pt. 9.00 – 16.00
sob. nieczynne
tel.: 68 453 26 38
e-mail: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl
parter

Mediateka - Góra Mediów
pon. i czw. 11.00 – 18.00
wt., śr., pt. 9.00 – 16.00
sobota 9.00 - 15.00

tel.: 68 453 26 15
e-mail: goramediow@wimbp.zgora.pl
I piętro

 

Informacja Katalogowa
pon. i czw. 11.00 – 18.00
wt., śr., pt. 9.00 – 16.00
sobota nieczynne
tel.68 453 26 29
e-mail: katalog@wimbp.zgora.pl
parter

 

Godziny otwarcia agend zewnętrznych:

Filia nr 1
dla dorosłych
ul. Ptasia 32
tel.68 451 08 91
e-mail: 

filia1@wimbp.zgora.pl,filia1i11@o2.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00

sobota 9.00 - 15.00

Filia nr 2
dla dorosłych
dla dzieci - Biblioteka Słonia Elmera
os. Pomorskie 13 (budynek Szkoły)
tel. 68 320 10 11
e-mail: f2@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00
sob. nieczynne

24.12 - 30.12 - NIECZYNNA

Filia nr 3

dla dorosłych i dzieci
ul. Kokosowa 1
tel.68 454 47 54
e-mail: filia3@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 - 18.00
wt., śr., pt. 10.00 - 16.00
sob. nieczynne

20.12.21 r. - 8.01.22 r. - NIECZYNNA

Filia nr 4
dla dorosłych
ul. Podgórna 45
tel. 68 452 63 34
e-mail: filia4@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00

sobota 9.00 - 15.00

Filia nr 5
dla dorosłych
dla dzieci - Biblioteka Żółwia Franklina
ul. Żołnierzy 2 Armii 30-40
tel.68 454 10 60
e-mail: filia5@biblioteka.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00

sobota 9.00 - 15.00

Filia nr 6
dla dorosłych i dzieci
ul. Truskawkowa 12 (budynek szkoły)
tel.539 964 787
e-mail: filia6@wimbp.zgora.pl

pon., wt., czw., pt. 14.00 - 18.00
środa nieczyne

23.12 - 31.12.21 - NIECZYNNA

Filia nr 7 
Mediateka - Szklana Pułapka
dla dorosłych i dzieci
ul. Wrocławska 12 A (Palmiarnia)
tel.68 475 18 07
e-mail: szklanapulapka@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00
sobota nieczynne

Filia nr 8
dla dorosłych i dzieci
ul. Spawaczy 13a
tel.68 451 74 24
e-mail: filia8@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00
sobota nieczynne

20.12 - 24.12.21. r NIECZYNNA

Filia nr 9
dla dzieci - Biblioteka Bromby i Przyjaciół
ul. Podgórna 45
tel.68 453 26 61
e-mail: filia9@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00
sobota nieczynne

Filia nr 11
dla dzieci - Biblioteka Piotrusia Pana
ul. Ptasia 32
tel. 68 451 08 92
email: filia11@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00
sobota nieczynne

Filia nr 12
dla dorosłych i dzieci
ul. Morelowa 34
tel. 68 453 87 44
email: filia12@wimbp.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00
sobota nieczynne

20.12 - 24.12.21 - NIECZYNNA

Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook
dla dorosłych i dzieci
ul. Makowa 12 (Jędrzychów)
tel.736 600 470
email: greenbook@biblioteka.zgora.pl

pon. i czw. 12.00 – 18.00
wt., śr., pt. 10.00 – 16.00
sobota nieczynne

 

 

Podkategorie

Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach Filia w Bieczu
Biecz 82
68-343 Brody
tel. 68 371 25 64
e-mail: bibliotekabrody@wp.pl
bibliotekarz nadzorujący działanie klubu:  Gabriela Wysługoca
klub: dzieci

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
ul. Lipowa 1
66-003  Zabór
tel. 68 327 40 81
e-mail: biblioteka@gminazabor.pl
bibliotekarz nadzorujący działanie klubu: Kamilla Marchewska
klub: dzieci

Spotkania z autorami organizowane w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.