Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze pozyskała środki finansowe na publikację kolejnych numerów kwartalnika "Pro Libris" Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne.

Promocja nr 4/2008 "Pro Libris" Lubuskiego Pisma Literacko- Kulturalnego

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze otrzymała środki na realizację zadania pn. Spadkobierca Norwida? Wokół romantycznej genealogii Zbigniewa Herberta – konferencja naukowa w ramach Programu Operacyjnego "Herbert".

 
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publikacja kwartalnika "Pro Libris" w wersji papierowej i elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa"

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze otrzymała środki na publikację Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris" w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa", Priorytet 3 "Rozwój czasopism kulturalnych", ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo

Wokół ilustracji – spotkania warsztatowe dla dzieci i sympozjum dla bibliotekarzy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet 2 „Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa” przyznał środki finansowe na realizację dwóch zadań:

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Mecenatu Państwa 2008" przyznało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze środki na wykonanie zadania ph. System sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze - etap III.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mecenat Państwa 2008

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.