Zielonogórska książnica zrealizowała projekt pn. "Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze"

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Pasek Logo nowe-kolor

 
Fundusze Europejskie... dla rozwoju lubuskiego
 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach MECENATU PAŃSTWA 2010 na konserwację zabytkowych zbiorów zielonogórskiej ksiąznicy.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Zielona Góra na organizację zadań pożytku publicznego pn.:

  • „Słowa, dźwięki, obrazy – Tydzień Bibliotek”,
  • Konferencja regionalna "Między władzą a społeczeństwem. Wybrane problemy kultury i nauki w latach 1945-1989 na Środkowym Nadodrzu",
  • Wydanie debiutu poetyckiego Oficyny Wydawniczej Pro Libris,
  • Publikacja i promocja wydawnictw regionalnych Oficyny „Pro Libris”.
     
    Zrealizowano przy pomocy finansowej Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego

    Logo
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze pozyskała środki na realizację przedsięwzięcia skierowanego do dzieci i młodzieży pn. "Dużo czytam - bezbłędnie piszę". Cykl imprez upowszechniających czytelnictwo dziecięce.

Przedsiewzięcie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „wydarzenia artystyczne”, Priorytet „Literatura”
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Literatury.

Festiwal dofinansowany środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Wydarzenia artystyczne”, Priorytet „Literatura”

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.