WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze pozzyskała środki nfinansowe w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-Priorytet 1" w 2014.

Wydatkowano kwotę 41 693,00 zł, w ramach której w 2014 r zakupiono  1 165 nowości wydawniczych ogółem, w tym wol. książek 1 027.


Książki zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo MKiDN RP

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze pozyskała środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu ph. DramaFestival - 24-30.03.2014

FWPN rgb

Zakup zestawów książek i audiobooków do poszczególnych bibliotek, w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Priorytet 2, pozwolił na zwiększenie dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz umożliwił kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Założone w ofercie przedsięwzięcia promujące czytelnictwo, upowszechniające wiedzę i książkę rozpoczęły proces podnoszenia kompetencji czytelniczych i rozbudzania potrzeb literackich oraz prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania.
Zawarte porozumienia pomiędzy bibliotekami publicznymi, biorącymi udział w projekcie, a bibliotekami szkolnymi pozwoliły na rozpoczęcie lub zacieśnienie istniejącej już współpracy polegającej na zwiększeniu poziomu zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


Partnerzy w realizacji zadania:


Filia nr 2 WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze – Zespół Szkół Edukacyjnych nr 3Filia nr 5 WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze – Szkoła Podstawowa nr 1Filia nr 6 WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze – Zespól Edukacyjny nr 1Filia nr 7 WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze – Gimnazjum nr 3Filia nr 9 WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7Oddział dla Dzieci WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze – Szkoła Podstawowa nr 15


Listy książek i audiobooków

Filia nr 2 - zakup audiobooków z Priorytetu 2

Filia nr 5 - zakup audiobooków z Priorytetu 2

Filia nr 7 - zakup audiobooków z Priorytetu 2

Oddział dla Dzieci - zakup audiobooków z Priorytetu 2

Filia nr 2 - zakup książek z Priorytetu 2

Filia nr 5 - zakup książek z Priorytetu 2

Filia nr 6 - zakup książek z Priorytetu 2

Filia nr 7 - zakup książek z Priorytetu 2

Filia nr 9 - zakup książek z Priorytetu 2

Oddział dla Dzieci - zakup książek z Priorytetu 2

BN

logo NPRCZ

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.