Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze pozyskała środki finansowe  w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2019. Wydatkowano kwotę 79 563,00 zł w ramach której w 2019 roku zakupiono 2819 jednostek inwentarzowych ogółem, w tym 2429 wol. książek drukowanych.

zakup nowości wydawniczych

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze realizauje projekt
Letnia Czytelnia Norwida współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra

logo zielona góra

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze pozyskala z Fundacji WSpólpracy Polsko-Niemieckiej
środki na realizację zadania Kino znad granicy

FWPN rgb

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
na realizcję zadania Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida  w Zielonej Górze - II etap

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

mkidn

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze realizauje projekt
 CZYTANIE BEZ GRANIC - DIALOG POKOLEŃ
współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra

logo zielona góra

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.