Stan zbiorów WiMBP im. Cypriana Norwida na koniec 2019 r.

1. Książki, w tym zbiory zabezpieczone – 424 408 jedn. inw.

2. Zbiory specjalne –  53  494 jedn. inw.

3. Dokumenty życia społecznego –  42 960 jedn. inw.

4. Czasopisma – 64747 jedn. inw.

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą 542 649 opisów bibliograficznych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Mediatece „Góra Mediów", Bibliotecznym Centrum dla Dzieci i Młodzieży - „Biblioteka Pana Kleksa”, Dziale Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiór biblioteki to:

  • literatura piękna dla dorosłych: 115 528 wol.
  • literatura piękna dla dzieci: 46 436 wol.
  • literatura popularno-naukowa i naukowa: 242 228 wol.
  • czasopisma oprawne: 64 747  wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.