Stan zbiorów WiMBP im. Cypriana Norwida na koniec 2018 r.

1. Książki, w tym zbiory zabezpieczone – 435 119 jedn. inw.

2. Zbiory specjalne –  45 767 jedn. inw.

3. Dokumenty życia społecznego – 34 290 jedn. inw.

4. Czasopisma – 63 915  jedn. inw.

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą 579 091 opisów bibliograficznych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Mediatece „Góra Mediów", Bibliotecznym Centrum dla Dzieci i Młodzieży - „Biblioteka Pana Kleksa”, Dziale Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiór biblioteki to:

  •            literatura piękna dla dorosłych 113 318 wol.
  •            literatura piękna dla dzieci 44 752 wol.
  •            literatura popularno-naukowa i naukowa 239 299 wol.
  •            czasopisma oprawne 63 915  wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.