1. Książki, w tym zbiory zabezpieczone - 553 403 wol.
2. Zbiory specjalne - 37 875 jedn. inw.
3. Dokumenty życia społecznego - 30 195 jedn. inw.
4. Czasopisma - 43 463 wol.
Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21i zawierającą już blisko 664 936 opisów bibliograficznych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Mediatece „Góra Mediów", Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiór Biblioteki to:
• literatura piękna dla dorosłych 107 680 wol.
• literatura piękna dla dzieci 83 718 wol.
• literatura popularno naukowa i naukowa 227 583 wol.
• czasopisma oprawne 43 463 wol.

 

Zobacz też:

Stan na koniec 2012 r.

Stan na koniec 2011r.

Stan na koniec 2010r.

Stan zbiorów na koniec 2009 roku

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.