Widok kategorii

Nazwa kategorii

Nadchodzące wydarzenia

Ilość wydarzeń

Nauka

Wydarzenia o charakterze naukowym.

0 43

Ogólna

Wydarzenia o charakterze ogólnym.

0 54

Gospodarka

Wydarzenia o charakterze gospodarczym.

0 23

Samorząd

Wydarzenia dotyczące działalności samorządu.

0 102

Edukacja

Kategoria dotyczy wydarzeń z życia placówek edukacyjnych

0 97

Rozrywka

Wydarzenia ze świata rozrywki.

0 44

Kalendarium

Informacja o ważnej rocznicy lub święcie.

1 75

Uroczystości

Organizowane uroczystości np. państwowe, kościelne

0 19

Biblioteka

0 7