Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
10 Lipiec 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Obrady Sejmiku Województwa

Data: Pn. 14 Lut, 2011 11:00

news365.pl14.02.2011 r., o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze rozpocznie się VI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas obrad radni zapoznają się m.in. z informacjami na temat postępu budowy lubuskich odcinków autostrady A-2 oraz drogi S-3 oraz uchwalą Lubuską Strategię Zatrudnienia na lata 2011-2020 i plan pracy sejmiku na 2011 rok.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad VI zwyczajnej sesji Sejmiku.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania.
Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z budową lubuskiego odcinka autostrady A-2 Świecko - Nowy Tomyśl.
Informacja o inwestycjach wykonywanych na drogach krajowych od 2009 roku i zamierzenia na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem drogi S-3 Gorzów Wlkp. - Zielona Góra - Jakuszyce.
Sprawozdanie z realizacji umowy w sprawie powierzenia roli Instytucji Wdrażającej w ramach działań ZPORR.
Raport Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestora - Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 2010.
Podjęcie uchwały w sprawie Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2_62_3 - powiat świebodziński oraz nr 3, odcinek 3-_305_0 - powiat nowosolski)".
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą: "Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp.
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu o czasowe zaprzestanie działalności Całodobowego Oddziału Neurologicznego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach programu pn. "Moje Boisko - Orlik 2012".
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024.
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Lubuskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2011 rok.
Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad VI sesji Sejmiku.


www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu