Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
08 Kwiecień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Konsultacje KPZK 2030

Data: Śr. 23 Lut, 2011 11:00

news365.pl


 

23.02.2011 r., o godz. 11: 00 w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się regionalne spotkanie problemowe organizowane w ramach konsultacji Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z dnia 25 stycznia 2011 roku. W konferencji udział weźmie Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Będzie to jedno z trzech spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu KPZK 2030. Tematem zielonogórskiej konferencji będzie współpraca transgraniczna. Kolejne konsultacje odbędą się w Lublinie (23. Lutego) oraz w Bydgoszczy (28. Lutego).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 będzie najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. W projekcie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju oraz sformułowano następujący cel strategiczny: "Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych - konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym".

W przygotowaniu projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wzięli udział przedstawiciele resortów, regionalnych jednostek planowania przestrzennego oraz departamentów rozwoju regionalnego w Urzędach Marszałkowskich, a także eksperci naukowi. Ponadto uwzględniono uwagi wynikające z Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz jej konsultacji społecznych, stanowiska Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, a także uzgodnień z resortami i podlegającymi im instytucjami.
 W Norwidzie:

Plan przestrzennego zagospodarowania województwa lubuskiego / Zarząd Województwa Lubuskiego. - Zielona Góra : Zarząd Województwa Lubuskiego, 2002.

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju / Ryszard Grabowiecki, Stanisław M. Zawadzki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej". - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Współpracy Terytorialnej, 2008.

Współpraca transgraniczna w województwie lubuskim. - Zielona Góra : Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Departament Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, [2003].


www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu