Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
12 Kwiecień 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Posiedzenie Komitetu Mikrobiologii PAN

Data: So. 26 Lut, 2011 10:00

news365.pl26 lutego 2011 r. (sobota), o godz. 10.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Mikrobiologii Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk. Wizyta na Uniwersytecie Zielonogórskim jest wyrazem uznania Komitetu Mikrobiologii PAN dla znaczenia i poziomu badań naukowych realizowanych przez zespół mikrobiologów Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych UZ.

Posiedzenie poprowadzi przewodniczący Komitetu - prof. Marek Niemiałtowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Współorganizatorem posiedzenia ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego są: prof. Michał Stosik oraz dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik.Przyjęta przez Komitet Mikrobiologii formuła wyjazdowych posiedzeń pozwala członkom bliżej poznać zespoły badawcze różnych ośrodków naukowych w kraju oraz zagranicą i projekty badawcze realizowane w wizytowanych ośrodkach. Komitet Mikrobiologii Wydziału II Nauk Biologicznych PAN został utworzony w 1952 r. Aktualnie Kadencja 2007-2013) liczy 35 członków. Do zakresu spraw, którymi zajmuje się Komitet zalicza się mikrobiologia z uwzględnieniem jej zastosowań medycznych, biotechnologicznych i przemysłowych.
Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Towarzystw Mikrobiologicznych.

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH

UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Kierownik - prof. dr hab. Michał Stosik

Katedrę tworzą trzy zespoły badawcze:

- zespół mikrobiologii i genetyki (8 osób, w tym 1 prof., 1 dr hab., 1 dr, 2 mgr)

Zespół / Zakład powstał z inicjatywy prof. dr hab. Tadeusza Lachowicza w 1999 r. Profesor kierował Zakładem do czasu przejścia na emeryturę tj. do roku 2000. Następcą został prof. Michał Stosik. Określono i zdefiniowano główny kierunek badań naukowych oraz standardy dotyczące poziomu badań. Miniony okres to przede wszystkim proces budowania laboratorium zapewniającego realizację badań mikrobiologicznych na poziomie molekularnym (od podstaw). Dzisiaj dysponujemy dobrze wyposażonym laboratorium i osiągnięciami. Osiągnięcia:

kolokwium habilitacyjne (w 2010 r. stopień naukowy dr hab. nauk biologicznych otrzymała p. Katarzyna Baldy-Chudzik);

dwoje magistrów przygotowanych do wystąpienia o otwarcie przewodów doktorskich; realizacja kilku projektów badawczych;

oraz szereg publikacji w renomowanych czasopismach naukowych.

Temat główny realizowanych badań naukowych: molekularne podstawy zmienności bakterii.

Aktualnie zespół realizuje projekt badawczy finansowany przez MNiSW pt. "Czynniki kształtujące strukturę genetyczną komensalnych Escherichia coli - wykorzystanie schematu molekularnych metod do analizy porównawczej izolatów od zdrowego bydła i świń" (kierownik projektu - dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik).

W ostatnich dniach otrzymaliśmy też pozytywną decyzję MNiSW odnośnie finansowania kolejnego projektu pt.: Rozpowszechnienie genów wirulencji Escherichia coli i ich ekspresji oraz zróżnicowanie genotypów i fenotypów oporności na antybiotyki wśród komensalnych izolatów pochodzących od zdrowych ludzi i zwierząt (kierownik projektu - prof. dr hab. Michał Stosik).- zespół biochemii i biologii komórki (5 osób, w tym 1 prof., 3 dr)

temat główny realizowanych badań naukowych: molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski- zespół bioinformatyki i modelowania procesów biologicznych (1 dr hab., 1 dr)

temat główny realizowanych badań naukowych: metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej.www.wimbp.zgora.plzgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu