Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
24 Wrzesień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Data: Śr. 2 Mar, 2011 15:00

news365.plBiuro Rady przesyła informację o terminie i porządku obrad VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2011 r.

Przewodniczący Rady zwołał nadzwyczajną VII sesję w dniu 2 marca 2011 r. (środa) o godzinie 15,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o. w Zielonej Górze - druk nr 77,

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra - druk nr 78.

3. Zamknięcie sesji.


W załączeniu:

Projekty uchwał na drukach nr 77 i nr 78 + załącznik
 


 

www.wimbp.zgora.pl 
 zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu