Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
26 Wrzesień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

VII sesja sejmiku

Data: Pn. 14 Mar, 2011 11:00

news365.pl14.03.2011 r., godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7 odbędzie się VII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji Sejmiku odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "LRPO reporterskim okiem" dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z województwa lubuskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VII zwyczajnej sesji Sejmiku.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

5. Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji szkół w województwie lubuskim.

6. Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku.

7. Informacja nt. założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego w 2010 roku.

9. Sprawozdanie z realizacji Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015 za okres
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

10. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku.

11. Raport z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?MEDKOL? w Zielonej Górze.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego, polegającego na likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu oraz utworzeniu spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o czasowe zaprzestanie działalności Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej i Chorób Tarczycy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o czasowe zaprzestanie działalności Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Województwo Lubuskie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2010 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cennika za odpłatne wykonywanie usług w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól.

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024.

24. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok.

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ?Odznaki Honorowej za Zasługi Województwa Lubuskiego?.

26. Przyjęcie protokołu z VI sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

27. Sprawy różne.

28. Zamknięcie obrad VII sesji Sejmiku.www.wimbp.zgora.pl


zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu