Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
26 Wrzesień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Młodzieżowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

Data: So. 12 Mar, 2011 10:00

news365.pl


Jutro, 12 marca (sobota) o godz. 10.00 w sali nr 115 w siedzibie Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Szafrana 1, Kampus A odbędą się pierwsze zajęcia w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W zajęciach weźmie udział 60 osób ze szkół ponadgimnazjalnych m.in. z Zielonej Góry, Żar, Żagania, Świebodzina i Nowej Soli.

O godz. 10.50 podczas spotkania organizacyjnego młodzi ?studenci? otrzymają indeksy.Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się różnymi dziedzinami nauki i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę. W szczególnych przypadkach słuchaczami ?Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego? mogą zostać uczniowie starszych klas gimnazjum.

Zajęcia trwają 1 semestr (zakończenie ?studiów? w czerwcu 2011 r.). Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzić będą wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zjazdy będą odbywały się na Uniwersytecie Zielonogórskim w soboty, mniej więcej co 3 tygodnie.

Na program ?Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego? składa się 6 spotkań: wykłady, warsztaty, pokazy, ćwiczenia w laboratoriach z sześciu różnych dyscyplin naukowych.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny!


Harmonogram pierwszych zajęć:
godz. 10.00 ? 10.45 - WYKŁAD
"Bios znaczy życie, czyli krótko o biologii" ? wprowadzenie do tematu
? dr Krystyna Walińska

sala 115, budynek A-8, ul. Szafrana 1

godz. 10.50 ? 11.10 - SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE

dla słuchaczy "Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego"

sala 115, budynek A-8, ul. Szafrana 1


godz. 11.15 ? 14.00 - ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z MIKROSKOPII

godz.
grupa 1
grupa 2
grupa 3

11.15-12.00
dr Ewa Nowacka Chiari,

sala 203
dr Krystyna Walińska

sala 204
dr Zbigniew Zawada, dr Renata Grochowalska

sala 216

12.15-13.00
dr Krystyna Walińska

sala 204
dr Zbigniew Zawada, dr Renata Grochowalska

sala 216
dr Ewa Nowacka Chiari,

sala 203

13.15-14.00
dr Zbigniew Zawada, dr Renata Grochowalska

sala 216
dr Ewa Nowacka Chiari,

sala 203
dr Krystyna Walińska

sala 204
 


www.wimbp.zgora.pl


Pierwsze zajęcia: "Bios znaczy życie, czyli krótko o biologii" - WYKŁAD
Prowadzący:
dr Krystyna Walińska
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opis:
Początki biologii związane są ze starożytną medycyną i historią naturalną. Jako odrębna dziedzina nauki biologia rozwinęła się dynamicznie w epoce renesansu (XIV-XVI w.). Istotną rolę odegrało podejście empiryczne do otaczającego świata i badania oparte głównie na eksperymencie. Milowym krokiem było wynalezienie mikroskopu (XVI w.), co umożliwiło szczegółowe poznanie budowy anatomicznej żywych organizmów. To z kolei stało się podstawą biologii komórki, cytologii, czy też histologii. Proponowany wykład stanowi teoretyczne wprowadzenie do zaplanowanych zajęć warsztatowych w wykorzystaniem mikroskopów. Omówione zostaną podstawy mikroskopii, cytologii, histologii i organologii. Celem wykładu jest rozbudzenie pasji poznania, zrozumienie uniwersalności świata ożywionego oraz funkcjonalnych powiązań zarówno na poziomie molekularnym, jak i na poziomie ponadorganizmalnym.

Warsztaty biologiczne z mikroskopii - Bios znaczy życie

Prowadzący:
dr Ewa Nowacka Chiari, dr Renata Grochowalska,
dr Krystyna Walińska, dr Zbigniew Zawada
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Opis:

Warsztaty obejmują zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem mikroskopu optycznego. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnego sporządzania preparatów oraz ich obserwacji mikroskopowych. Uzupełnieniem doświadczeń będą gotowe preparaty i okazy przygotowane do mikroskopowania i obserwacji z wykorzystaniem binokularu. Doświadczenia będą omówione przez prowadzącego, a szczegóły ich realizacji przedstawione w instrukcji oraz na specjalnie przygotowanych planszach.

Zakres realizowanych zagadnień:

?podstawy cytologii,
?histologia roślin, zwierząt i człowieka,
?elementy organologii roślin i zwierząt,
?przegląd wybranych, reprezentatywnych gatunków,
?przedstawicieli pięciu królestw.

Harmonogram zjazdów 2011

12 marca 2011 r.
?Bios znaczy życie, czyli krótko o biologii?
(Wydział Nauk Biologicznych)

26 marca 2011 r.
?Od pomysłu do projektu, czyli jak pomóc środowisku??
(Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska)

16 kwietnia 2011 r.
?Sztuka blisko nas?
(Wydział Artystyczny)

7 maja 2011 r.
?infomedia@film.UZ?
(Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu)

21 maja 2011 r.
?Na wyciągnięcie ręki: od atomu po gwiazdy?
(Wydział Fizyki i Astronomii)

11 czerwca 2011 r.
?Prawdziwa geometria Wszechświata?
(Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii)W ubiegłym roku w ramach ?Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego? prowadzono wykłady popularne w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa lubuskiego i województw ościennych. W sumie odbyło się 147 spotkań w 25 miastach, w których łącznie wzięło udział ok. 9 tysięcy słuchaczy.


zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu