Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
29 Wrzesień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Matematyka bez granic

Data: Wt. 22 Mar, 2011 10:00
www.news365.pl

Jutro, 22 marca 2011 r. o godz. 10.00 ponad 27 tys. uczniów w całym kraju, a blisko 4 tysiące uczniów z 86 szkół województwa lubuskiego przystąpi do etapu finałowego XXII edycji Międzynarodowego Konkursu "Mathematiques sans Frontieres" (Matematyka bez Granic).

Finał Konkursu Matematyka bez Granic - Senior (trzecie klasy gimnazjów i pierwsze klasy szkół ponadgimnazjalnych) odbędzie się w godzinach od 10:00 do 11:30 - w Zielonej Górze do konkursu w tej kategorii stanęli uczniowie ze szkół: I LO, V LO, VII LO oraz sześciu gimnazjów.

Finał Konkursu Matematyka bez Granic - Junior (klasy piąte oraz szóste szkół podstawowych) odbędzie się w godzinach od 10:00 do 10:50.

W załączeniu przesyłam informację o konkursie, wyciągi z Regulaminów konkursu Junior i Senior oraz wykaz uczestników konkursu w województwie lubuskim.

W uzgodnieniu z Lubuskim Kuratorem Oświaty, w dniu finału do szkół zostali wytypowani obserwatorzy konkursu, których lista znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty.

Organizatorzy Konkursu:

Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu ?Matematyka Bez Granic?

http://www.mbg.uz.zgora.pl

Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 4a

Międzynarodowy Konkurs "Mathematiques Sans Frontieres" (Matematyka bez Granic) w Regionie Lubusko - Zachodniopomorskim po raz ósmy.

Od dwudziestu jeden lat w krajach Europy Zachodniej organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Mathematiques Sans Frontieres" (Matematyka bez Granic) mający charakter zawodów międzyklasowych. Pierwsza edycja tego konkursu została zorganizowana w roku 1989 przez grupę francuskich matematyków, przy wsparciu przez Akademię w Strasburgu.

W bieżącej XXII edycji (2010/2011) konkursu w Polsce uczestniczy 27 719 uczniów z 1 071 klas z 462 szkół w tym 3 984 uczniów z 174 klas z 86 szkół województwa lubuskiego. Patronat honorowy nad Konkursem w Polsce sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przy współpracy władz oświatowych organizuje i propaguje idee tego konkursu w poszczególnych regionach kraju.

Działania Krajowego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic? (KKO MK ?MbG?) z siedzibą na WMIiE UZ wspierają: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ.

?Matematyka bez Granic? to bezpłatny konkurs międzyklasowy. Udział w tym konkursie

zgłaszany jest w październiku przez całą klasę za zgodą nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły. Finał Konkursu odbywa się w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach, do których uczęszczają klasy - uczestnicy konkursu. W trakcie finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 10 lub 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim).

Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków

obcych. Na tych samych zasadach odbywa się konkurs ?Matematyka bez Granic?- Junior. W trakcie jego finału uczniowie rozwiązują, w zależności od kategorii wiekowej, 8 lub 9 zadań.

Celem konkursu ?Matematyka bez Granic? jest zbliżenie między krajami i miastami Unii

Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi. Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

Uroczyste podsumowanie finału bieżącej, XXII edycji Międzynarodowego Konkursu ?Matematyka bez Granic? w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim odbędzie się 6 czerwca 2011roku w ramach Festiwalu Nauki na Wydziale Matematyki, Informatyki i

Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl/ 


www.wimbp.zgora.pl
zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu