Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
12 Kwiecień 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Konferencja Naukowo-Techniczna na UZ

Data: Cz. 24 Mar, 2011 10:00

news365.plRenowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych

24-25.03.2011 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywać się będzie VI edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych. W spotkaniu weźmie udział wicemarszałek Maciej Szykuła.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań w zakresie renowacji budynków i modernizacji obszarów zabudowanych. Do udziału w zaproszeni zostali pracownicy naukowi, producenci materiałów budowlanych, projektanci, wykonawcy robót oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- renowacja budowli zabytkowych;
- rewitalizacja zasobów budowlanych;
- problemy remontowe budynków i budowli;
- adaptacja obiektów na cele użytkowe;
- modernizacja obszarów zabudowanych;
- rynek energetyczny;
- termorenowacja i ochrona przeciwwilgociowa obiektów budowlanych;
- materiały budowlane w obiektach zabytkowych;
- zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w zakresie remontów i renowacji;
- renowacja w zrównoważonym rozwoju budownictwa;
- inne zagadnienia towarzyszące tematyce konferencji.

PATRONAT KONFERENCJI

- Minister Infrastruktury
- Komitet Nauki PZiTB
- Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

- Instytut Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska UZ
- Uczelniane Centrum d/s Renowacji i Modernizacji Obszarów Zabudowanych UZ
- Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Szczegółowy program

 


www.wimbp.zgora.plzgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu