Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
17 Maj 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Konferencja naukowa w PWSZ

Data: Pt. 25 Mar, 2011 7:30

news365.plPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Instytut Turystyki i Rekreacji

 

KONFERENCJA

WPŁYW AUTOSTRADY WARSZAWA - BERLIN NA ROZWÓJ TURYSTYKI

W REGIONIE

Sulechów 24-25 marca 2011

 

 

Konferencja Naukowa

pod patronatem

 

Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbiety Polak

 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marka Woźniaka

 

oraz

 

Prezesa Zarządu Autostrada Wielkopolska S.A.

dr inż.  Andrzeja Patalasa

 

Prezesa Zarządu Strabag Sp. z o.o.

Pawła Antonika

 

 

Patronat Medialny

Gazeta Lubuska

Polskie Radio Zachód

TVP Gorzów Wielkopolski

RTV Lubuska

 

 

Współpraca organizacyjna: Lubuska Organizacja Turystyczna Lotur i Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Dostępność komunikacyjna ma istotny wpływ na konkurencyjność miast i regionów na rynku turystycznym. Zjawisko to można rozpatrywać w kontekście transportu kolejowego, samochodowego, lotniczego, żeglugi pasażerskiej i innych form transportu wykorzystywanych w obsłudze ruchu turystycznego. Nowo powstające i modernizowane szlaki komunikacyjne o międzynarodowym i krajowym znaczeniu zmieniają układ szans gospodarczych i społecznych w regionach i w gminach.

Rozważania podjęte podczas konferencji "Wpływ rozwoju autostrady Warszaw-Berlin na rozwój turystyki w regionie" koncentrować się będą na problematyce wpływu powstającej autostrady A-2 (pomiędzy Poznaniem a Berlinem) na możliwości rozwoju turystyki na obszarze Brandenburgii, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski. Oddanie do eksploatacji wszystkich odcinków tej autostrady może potencjalnie stworzyć nową oś rozwoju turystyki, a także wpłynąć na inne dziedziny gospodarki. Istnieje jednak niebezpieczeństwo pojawienia się ?efektu tunelu? i powstania wrażenia tranzytowości regionu. Podczas konferencji poszukiwane będą skuteczne sposoby uniknięcia tego zagrożenia. Istotnym elementem konferencji będzie także ocena możliwości realizacji zrównoważonego rozwoju turystyki na terenach recepcji turystycznej przylegających do autostrady.

 

 

Program konferencji

 

23 marca 2011 Środa

 

od 15.00 Kwaterowanie uczestników konferencji korzystających z noclegu.

Hotel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Kalsk, Kalsk 91, tel. tel./fax (068) 3852091 do 96,

 

18.00 - 21.00  Kolacja dla uczestników konferencji nocujących w  hotelu ODR w Kalsku

 

 

24 marca 2011 Czwartek

 

7.30-8.30 Śniadanie dla uczestników konferencji nocujących w hotelu ODR w Kalsku

8.30  Przejazd autokarem z Kalska do Sulechowa

 

od godz. 8.30 Rejestracja uczestników konferencji -Budynek Rektoratu PWSZ w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51

 

9.00-9.30 bufet kawowy sala 118A

9.30 - Otwarcie konferencji i powitanie uczestników - aula PWSZ w Sulechowie

 

JM Rektor  PWSZ w Sulechowie prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski

 

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

 

Dyr. Instytutu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Sulechowie prof. dr hab. Grzegorz Gołembski

 

Starosta Powiatu Zielonogórskiego Ireneusz Plechan

 

10.00 -  11.45  Pierwsza  sesja plenarna 

 

Przewodniczący:  prof. dr hab. Grzegorz Gołembski

 

Wystąpienia:

 

1. Tomasz Kajzer - wiceprezydent Poznania.

 

2. dr inż. Andrzej Patalas ? prezes Zarządu Autostrada Wielkopolska S.A.

3. Tomasz Wiktor - dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

4. Ryszard Kaliński - dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

5. Tomasz Biel - Wydział Turystyki Regionalnej, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

6. Maria Górna-Bobrowska - burmistrz Trzciela

 

 

11.45-12.15 przerwa kawowa

12.15 -  14.00  Druga sesja plenarna

Przewodniczący:  dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ 

 

Wystąpienia:

 

1. prof. dr hab. Stanisław Liszewski, dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) - Wpływ przebiegu autostrady Warszawa-Berlin na kształt regionów turystycznych

 

2. prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PWSZ w Sulechowie - Sposoby szacowania napływu turystów z autostrady do regionów turystycznych województwa Lubuskiego

 

3. prof. dr hab. Marek Rekowski (wraz z zespołem), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Prezentacja wyników badań dotyczących autostrady

 

4. dr hab. Stefan Bosiacki, prof. AWF, dr Joanna Śniadek, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Dostępność komunikacyjna jako czynnik rozwoju turystyki w aglomeracji poznańskiej

 

 

14.00 - 15.30  przejazd do Kalska,  obiad w hotelu ODR Kalsk

 

15.30 - 19.00  Wycieczka na trasę budowanej autostrady

(wyjazd autokaru z parkingu Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Kalsku)

 

20.00  - uroczysta kolacja (Sulechów, "Pod Aniołami?)

 

25 marca 2011 (piątek)

UWAGA: obrady III i IV sesji plenarnej odbywają się w sali konferencyjnej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

 

7.30-8.30 - śniadanie dla gości nocujących w hotelu ODR w Kalsku

 

9.00-10.30 III sesja plenarna  (sala konferencyjna ODR w Kalsku)

 

Przewodniczący:  dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF Poznań i PWSZ w Sulechowie 

 

Wystąpienia:

 

1. dr hab. Marek Stuczyński, prof. AWF w Poznaniu - Wpływ infrastruktury drogowej na sąsiadujące ekosystemy w świetle literatury

 

2. prof. dr hab. Hanna Zawistowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Ochrona pasażerów korzystających z przewozów autokarowych w regulacjach prawnych UE

 

3. dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UEP, dr Ewa Markiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Autostrada jako czynnik kulturowych zmian w produkcie turystycznym

 

4. dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ w Zielonej Górze i PWSZ w Sulechowie, dr Paweł Czechowski, PWSZ w Sulechowie - Obszary cenne przyrodniczo na lubuskim odcinku autostrady A2 jako potencjalne miejsce rozwoju turystyki przyrodniczej

 

5. mgr Grzegorz Szalpuk, PWSZ w Sulechowie - Dostępność komunikacyjna w kontekście autostrady A2 jako ważny element potencjału rozwoju turystyki dla województwa lubuskiego

 

10.30 - 11.00 przerwa - bufet kawowy

 

11.00-12.30   IV sesja plenarna

 

(sala konferencyjna ODR w Kalsku)

 

Przewodniczący:   dr hab. Stefan Bosiacki, prof. AWF w Poznaniu

 

Wystąpienia: 

 

1. dr hab. Jan Sikora, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Agnieszka Wartecka-Ważyńska, AWF w Poznaniu- Szanse i zagrożenia rozwoju wybranych form turystyki wokół autostrady A2 w województwie lubuskim.

 

2. dr Łukasz Nawrot, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Wpływ budowy autostrady Warszawa-Berlin na wybrane elementy rynku nieruchomości

 

3. dr Agnieszka Gandecka, PWSZ w Sulechowie - Piękno regionu, region piękna. Możliwości rozwoju turystyki wellness w województwie lubuskim

 

4. dr Iwona Peryt-Gierasimczuk, PWSZ w Sulechowie - Wokół autostrady Warszawa-Berlin - szanse lubuskiego klastra turystycznego,

 

5. dr Mieczysław Wojecki, mgr Marian Łysakowski, PWSZ w Sulechowie - Oznakowanie turystyczne autostrad i dróg ekspresowych

 

12.30-12.45 podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

 

13.00 obiad w ODR w Kalsku

 

 

Sekretariat konferencji:

 

PWSZ w Sulechowie

Instytut Turystyki i Rekreacji

Ul. Armii Krajowej 48

Tel. 68 3528396

e-mail: konferencjasulechow@op.pl


www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu