Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
01 Marzec 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka. Szkice z przeszłości - promocja książki Andrzeja Kirmiela

Data: Cz. 9 Kwi, 2015 18:00 - 18:00
Lokalizacja: Biblioteka
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

kirmiel plakatWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze zaprasza w ramach Czwartków Lubuskich 9 kwietnia o godz. 18.00 do klubu Pro Libris na promocję książki Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka. Szkice z przeszłości Andrzeja Kirmiela, historyka, dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu, autora artykułów i publikacji z zakresu historii regionu, a także stosunków polsko – niemieckich i polsko – żydowskich. Spotkanie moderować będzie prof. dr hab. Tomasz Jaworski.


Andrzej Kirmiel – (ur. 1958), historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1987) i Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2005), dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu.

Książka Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka. Szkice z przeszłości obejmuje zasadniczo okres od wczesnego średniowiecza do 1945 roku i skupia się na historii Międzyrzecza i ziemi międzyrzeckiej. Ma charakter popularno-naukowy. Napisana jest bardzo przystępnym językiem, a tekst wzbogacony został dużą ilością zdjęć i ilustracji. Z założenia jest to praca, która ma w przystępny i syntetyczny sposób przedstawić historię miasta i regionu. Autor zaakcentował w niej najważniejsze procesy społeczno-historyczne, starając się je wyjaśnić, bazując na charakterystycznych przykładach". W słowie od autora czytamy (fragmenty): - „Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka, to najciekawsza pod względem historycznym i przyrodniczym część województwa lubuskiego. Obszar ten - oprócz Wschowy - jako jedyny wchodził w skład państwa polskiego do drugiego rozbioru Polski (1793). Pierwsze historyczne wzmianki w źródłach opisujących region również dotyczą ziemi międzyrzeckiej. Nad Obrą i Paklicą bije także chrześcijańskie serce regionu, ponieważ właśnie stąd rozpoczęła się chrystianizacja tego obszaru Polski. Według wiarygodnej tradycji, w końcu X wieku przebywał tu św. Wojciech. Znajduje to odzwierciedlenie w lokalnym nazewnictwie
i wezwaniu kościołów. W 996 roku ulokowano tu pierwszy na ziemiach klasztor benedyktyński, a zamordowani w listopadzie 1003 roku zakonnicy zostali wyniesieni na ołtarze i znani są jako Pierwsi Męczennicy Polski. Od XIII wieku szczególnego znaczenia nabrało sanktuarium maryjne w Rokitnie. Nie dziwi zatem fakt, że dzisiejsza diecezja zielonogórsko-gorzowska ma za swych patronów Matkę Boską Rokitniańską i Pierwszych Męczenników Polski z Międzyrzecza. Ziemia międzyrzecka była również ciekawym tyglem kulturowym, gdzie przez wieki mieszkali Polacy, Niemcy i Żydzi, a nawet Szkoci i Holendrzy. Istniały tu obok siebie różne wyznania religijne. Powodowało to wzajemne przenikanie się różnych kultur, tradycji i obyczajów we wszystkich warstwach społecznych. W przypadku szlachty można to prześledzić na przykładzie najciekawszej w Polsce kolekcji portretów trumiennych znajdujących się w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Nie wydaje się gołosłownym stwierdzenie, że ta, na ogół pokojowa koegzystencja, przypomina zjawiska zachodzące dzisiaj w procesie integracji europejskiej. Chociażby z tego powodu warto zapoznać się bliżej z niezwykle barwną historią tego regionu."

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu