Sesja popularno-naukowa Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Data: Pt. 13 Lis, 2015 11:00 - 11:00
Lokalizacja: Biblioteka
Organizator: Zarząd Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

Informacja
o sesji popularno-naukowej
Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
z okazji jubileuszu 25 – lecia powstania naszego Związku

Zarząd Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim i Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną organizuje sesję popularno-naukową, którą planujemy zrealizować w dniu 13 listopada 2015 r., w ramach obchodów jubileuszu 25 lecia powstania naszego Związku.

Sesja stworzy możliwość szerszego porozmawiania o powstaniu i działalności Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w gronie kombatantów, historyków, studentów i młodzieży szkolnej.

Krótko o sesji:
Zaproszeni:
-członkowie Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ( wszyscy w.g listy)
-inne organizacje kombatanckie, (przewodniczący, prezesi, członkowie Wojewódzkiej Rady Kombatantów)
-władze miasta i województwa
- uczniowie, studenci, harcerze
Program
- część uroczysta (wyróżnienia, dyplomy)
- część referaty
- promocja Kroniki „XXV-lecie Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Referaty:
- prof. dr hab. inż Marek Cieciura członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, rektor Wyższej Szkoły Technologii Informatycznej w Warszawie - Informatyczne
wspomaganie kształcenia na przykładzie historii Armii Krajowej.
- prof. dr hab.Wiesław Hładkiewicz Kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Badań Politologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego - Powstanie Warszawskie – Mity i rzeczywistość.
- dr Andrzej Toczewski b.przezes Okręgu Zielona Góra -Okręg ŚZŻAK-25 lat
- kpt Leszek Wieniawa – Długoszowski- wiceprezes ZO ŚZŻAK- refleksje żołnierza Armii Krajowej
- dr Przemysław Bartkowiak kustosz dyplomowany, kierownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP - Zarys działalności Szarych Szeregów w okresie II wojny światowej
- mgr Marek Musielak- sekretarz ZO ŚZZAK, refleksje autora Kroniki O ŚZŻAK , - student/uczeń/harcerz/nauczyciel-Etos Armii Krajowej w oczach młodego Polaka,
-praca z bohaterem szkoły.

Prezes ZO ŚZŻAK
mgr Leszek Kornosz

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść