Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
01 Luty 2023
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Promocja książki Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego dra Włodzimierza Kwaśniewicza

Data: Cz. 27 Kwi, 2017 18:00 - 19:30
Lokalizacja: Biblioteka
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Zapraszamy 27 kwietnia br. o godz. 18.00 do Klubu Pro Libris im. Andrzeja K. Waśkiewicza na promocję książki dra Włodzimierza Kwaśniewicza Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego. Rozmowę prowadzić będzie Elżbieta Maciejewska.

Włodzimierz Kwaśniewicz – rodowity zielonogórzanin, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra, doktor nauk humanistycznych znany i ceniony historyk-bronioznawca, muzealnik, wykładowca akademicki, publicysta, przysięgły biegły sądowy z dziedziny historii sztuki i bronioznawstwa, pisarz, członek Związku Literatów Polskich, działacz społeczno-kulturalny. Twórca i wieloletni dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Autor wielu artykułów, recenzji, opinii, ekspertyz i katalogów oraz książek o dawnej broni i uzbrojeniu ochronnym wydanych w warszawskiej Bellonie, w Zielonej Górze oraz Petersburgu. Na bogaty dorobek składają się m.in. publikacje: 1000 słów o broni białej i uzbrojeniu ochronnym (1981), 1000 słów o dawnej broni palnej (1987), Od rycerza do wiarusa, czyli słownik dawnych formacji i funkcji, instytucji i stopni wojskowych (1993), Szabla polska od XV do XVIII wieku. Szkice o konstrukcji, typologii i symbolice (1988), Pięć wieków szabli polskiej (1993), Leksykon broni białej i miotającej (2003), Leksykon dawnej broni palnej (2004), Leksykon dawnego uzbrojenia ochronnego (2004), Polskije sabli (2005), Szable sławnych Polaków (2006), Leksikon starinnowo ogniestrelnowo orużija (2007), Dzieje szabli w Polsce wyd. IV (2011), Leksikon chołodnowo i mietatielnowo orużija (2011), Encyklopedia broni dawnej i uzbrojenia ochronnego (2016).

...Encyklopedia przedstawia i omawia rozległe spektrum problematyki dotyczącej dawnej broni białej (siecznej, drzewcowej, obuchowej i miotającej ręcznej), broni palnej strzeleckiej (długiej, krótkiej, wiatrowej), broni artyleryjskiej prochowej i broni artyleryjskiej miotającej: machiny miotające starożytne
i średniowieczne, jak też dawnego uzbrojenia ochronnego – od starożytności do 2 poł. XIX w. Omawia ona też w przyjętej cenzurze czasowej zagadnienia dotyczące broni i uzbrojenia kombinowanego, bastardowego, dekoracyjnego i symbolicznego...
Książka zawiera 1170 haseł, w tym również bogaty materiał ilustracyjny, zespół znanych wytwórców dawnej broni i uzbrojenia ochronnego oraz selektywnie przedstawioną literaturę przedmiotu. Materiał ilustracyjny jest z jednej strony uzupełnieniem i poszerzeniem wiadomości przedstawianych
w problemowych hasłach, z drugiej zaś pomocą w ich rozległej percepcji i porządkowaniu określonej wiedzy...

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu