Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
19 Styczeń 2022
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Konferencja informacyjna w Urzędzie Marszałkowskim

Data: Cz. 12 Maj, 2011 9:00

news365.pl


"Lubuska energia - europejskie możliwości"

Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Zielona Góra i Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli organizują 12.05.2011 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze konferencję informacyjną pn. "Lubuska energia - europejskie możliwości". Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. możliwości pozyskiwania środków na inwestycje w energię odnawialną oraz efektywność energetyczną.

Ogłoszona w 2010 r. nowa, długofalowa strategia Unii Europejskiej "Europa 2020" wytycza szerokie plany w kontekście energii, zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Osiągnięcie celów 20/20/20 czyli redukcji emisji CO2 o 20%, wzrostu efektywności energetycznej o 20% oraz 20% udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Europie, nie będzie możliwe bez działań na wszystkich szczeblach, w tym również regionalnych i lokalnych inwestycji w energię odnawialną oraz efektywność energetyczną. Rozwiązania jakie niosą ze sobą nowe technologie i innowacje również w tych dziedzinach, pozwalają na zmniejszenia kosztów zużycia energii, mniejszą emisję szkodliwych gazów, a dzięki temu osiągnięcie ambitnych celów strategii.

Podczas konferencji przedstawione zostaną możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, czystej energii oraz efektywności energetycznej przez samorządy lokalne oraz inne podmioty publiczne w województwie lubuskim. Ponadto zaproszeni specjaliści przedstawią możliwości finansowania tego typu inwestycji z programów unijnych i krajowych, a także poinformują o europejskich inicjatywach wspierających wdrażanie odnawialnych źródeł energii, czystej energii, efektywności energetycznej. Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki opowie o zastosowaniach systemów kogeneracji w województwie lubuskim, a przedstawiciele lubuskiego regionu partnerskiego Brandenburgii podzielą się z zebranymi swoimi doświadczeniami i wiedzą prezentując przykłady najlepszych praktyk.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w konferencji drogą mailową na adres: europe-direct-zielonagora@lubuskie.pl, lub telefonicznie: +48 68 45 65 236, +48 68 45 65 252 lub też za pośrednictwem faksu na numer +48 68 45 65 408 do 9.05.2011 r.www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu