Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
19 Styczeń 2022
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Sejmiku Województwa

Data: Pn. 16 Maj, 2011 15:30

news365.pl16.05.2011 r., o godz. 12.30 w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się IX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie obrad przewidziano m.in. wręczenie listów gratulacyjnych oraz upominków laureatom Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież zapobiega pożarom?.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad IX zwyczajnej sesji Sejmiku.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania.
Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. w 2010 roku.
Sprawozdanie za 2010 rok z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w województwie lubuskim w 2010 roku.
Sprawozdanie z działalności w 2010 roku Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze.
Stan sanitarno-higieniczny województwa lubuskiego w roku 2010.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim za rok 2010.
Program rozwoju Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na lata 2011 ? 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na realizację kampanii profilaktyczno ? edukacyjnej w trakcie festiwalu ?Przystanek Woodstock 2011?.
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia ?Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego? ? etap I.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., o czasowe zaprzestanie działalności Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., o czasowe zaprzestanie działalności Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej i Chorób Tarczycy.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania ?Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego?.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad IX sesji Sejmiku.
 


www.wimbp.zgora.pl
 

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu