Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
15 Sierpień 2022
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Adam Szejnfeld w Instytucie Politologii UZ

Data: Pn. 20 Sty, 2014 16:00

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr Waldemar Sługocki - poseł na Sejm RP zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu FORUM POLITYCZNE pt. „Świadomość ekonomiczna a rozwój społeczny”. Tym razem gościem będzie poseł na Sejm RP - prof. dr hab. Adam Szejnfeld. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 20 stycznia 2014 roku o godz. 16.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 (Kampus B). 

Adam Szejnfeld urodził się w Kaliszu, w dniu 13 listopada 1958 r., lecz od 35 lat związany jest zawodowo i politycznie z Wielkopolską Północną. Jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa, kierunek prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był radnym burmistrzem, wiceministrem gospodarki oraz posłem na Sejm RP III, IV, V, VI i VII kadencji. Obecnie pełni w Sejmie funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Ustaw Deregulacyjnych, a przed objęciem tej funkcji był przewodniczącym sejmowej Komisji Skarbu Państwa.

Od roku 1980 był działaczem NSZZ „Solidarność”, w latach 1981 – 1982 był internowany w więzieniach we Wronkach oraz Gębarzewie. Następnie do roku 1989 działał w podziemnej „Solidarności”. Był także przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Szamocińskiej oraz członkiem Komitetu Obywatelskiego Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk. W latach 1990-1998 pełnił funkcję radnego oraz burmistrza miasta i gminy Szamocin, był także wiceprezesem samorządowego stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu. Prowadził również własną działalność gospodarczą w firmie Wielkopolska Agencja PHU „Helper”.

W rządzie w latach 2007 – 2009 zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pełnił również funkcję przewodniczącego komitetu antykryzysowego – „Komitetu Sterującego Rządowego Programu Wspierania Inicjatyw Pobudzających Polską Gospodarkę”. Wcześniej był członkiem Rady Turystki przy Ministrze Gospodarki oraz członkiem Rady Ochrony Pracy.

Adam Szejnfeld jest autorem największego w ostatnich latach pakietu deregulującego polskie prawo gospodarcze i administracyjne – „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości” – powszechnie zwanego “Pakietem Szejnfelda”. Jest to zbiór blisko 40 ustaw, który wprowadził m.in. domniemanie uczciwości, zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, ograniczenie kontroli firm, prawo zawieszania działalności gospodarczej, „zero okienka”, ograniczenie administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej, likwidację lub zmniejszenie kosztów opłat za prowadzenie działalności gospodarczej, ułatwienia w zakładaniu spółek prawa handlowego, możliwości przekształcania formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, osobistą odpowiedzialność majątkową urzędników, transparentność działania administracji, upadłość konsumencką, partnerstwo publiczno-prywatne i wiele innych. W sumie inicjatywy legislacyjne Adama Szejnfelda zmieniły ok. 200 ustaw.

Obecnie jest przewodniczącym sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ustaw Deregulacyjnych; poprzednio był przewodniczącym sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Zajmuje się także promocja gospodarczą Polski, jest więc również przewodniczącym Polsko-Koreańskiej Grupy Parlamentarnej oraz wiceprzewodniczącym Polsko-Meksykańskiej Grupy Parlamentarnej. Wcześniej pełnił funkcję, m.in. przewodniczącego Komisji Gospodarki, przewodniczącego Komisji „Przyjazne Państwo” oraz wiceprzewodniczącego Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, był również przewodniczącym stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki oraz aktywnie działał w Komisji ds. Ochrony Konkurencji. Poza komisjami sejmowymi pełnił funkcje m.in. przewodniczącego bilateralnych Grup Parlamentarnych, m.in. Polsko-Indyjskiej i Polsko-Indonezyjskiej oraz wiceprzewodniczącego Polsko-Chińskiej i Polsko-Wietnamskiej Grupy Parlamentarnej.

W Platformie Obywatelskiej jest przewodniczącym Zespołu ds. Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości, a wcześniej był członkiem „Gabinetu Cieni”, odpowiedzialnym za gospodarkę. Był również członkiem Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej; obecnie jest wiceprzewodniczącym Regionu Wielkopolskiej PO w Poznaniu i członkiem Krajowego Sądu Koleżeńskiego PO w Warszawie.

Pisze cotygodniowe felietony i blogi oraz artykuły do prasy krajowej, regionalnej i lokalnej, a także na portale internetowe; prowadzi również własny portal: www.szejnfeld.pl Ponadto zajmuje się rolą i statusem kobiet w życiu publicznym nowoczesnego społeczeństwa. W związku z tym prowadzi m.in. portal internetowy poświęcony sprawom kobiet: www.kobiecastronazycia.pl

Jest członkiem Akademii Polskiego Sukcesu, Klubu Polskiej Rady Biznesu, Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, Rady Programu „Polski Sukces” Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Stowarzyszenia „Solidny Partner”, Kapituły „Fair Play” Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Kapituły Cent For Future i Perły Polskiej Gospodarki, Kapituły konkursu anglojęzycznego miesięcznika Polish Market oraz Kapituły Nagrody im. St. Staszica. Jest członkiem Rady Programowej Kongresu Polskiej Gospodarki oraz Rady Programowej Forum Inwestycyjnego, a także członkiem honorowym Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej.

Otrzymał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień za swoją działalność polityczną, gospodarczą i legislacyjną. Został odznaczony lub nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami, m.in.: Krajowej Izby Gospodarczej, Buiesnes Center Club, Polskiego Klubu Biznesu, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń, Handlu i Usług, czy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Jest także laureatem wyróżnień polskich mediów, m.in.

■Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce – ranking Tygodnika „Polityka” – „najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w PO i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie”.

■Gospodarczy Lider Sejmu – I miejsce w rankingu gospodarczego dziennika „Puls Biznesu” na najlepszego posła w Sejmie zajmującego się sprawami gospodarczymi.

■„Bona Lex” – nagroda dziennika „Gazeta Prawna” za ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, jako najlepszej ustawy roku.

■„PUBLICUS” – nagroda ogólnopolskiego Miesięcznika „Zamówienia Publiczne”, za „szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w Polsce”.

■„Człowiek Roku” – nagroda Grupy Wydawniczej Polskapresse – 12 razy był laureatem pierwszego miejsca konkursu „Człowiek Roku” w Wielkopolsce Północnej w kategorii „Polityka”.

Hobby – kolekcjonerstwo masek z całego świata, a także poezja, turystyka, fotografia.

Sport i rekreacja – siatkówka, rower, narty, nurkowanie.

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu