Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
17 Październik 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

UZ: Powołanie Konsorcjum Lubuska Sieć Teleradiologii

Data: Wt. 16 Lis, 2010 13:00 - 14:00
Czas trwania: 1 Godzina

15 listopada 2010 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 odbędzie się uroczyste podpisanie umów inicjujących powstanie Konsorcjum, w ramach którego zostanie utworzona Lubuska Sieć Teleradiologii.

Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007?2013, mający na celu  utworzenie teleradiologicznej sieci diagnostycznej  łączącej za pomocą usług e-Zdrowia kilkanaście szpitali publicznych i niepublicznych na terenie całego województwa lubuskiego. Lubuskie szpitale otrzymają na ten cel prawie 8 mln zł. Liderem projektu jest Uniwersytet Zielonogórski.

Projekt Lubuska Sieć Teleradiologii ? e-zdrowie w diagnostyce obrazowej będzie skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego i współfinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego celem jest budowa regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie teleradiologicznej sieci diagnostycznej na bazie ICT. Projekt teleradiologii wpłynie na usprawnienie i skrócenie czasu obsługi pacjenta w zakresie diagnostyki obrazowej oraz wprowadza cyfrowy system archiwizacji danych medycznych. Liderem Projektu jest Uniwersytet Zielonogórski, a partnerami publiczne szpitale z terenu województwa lubuskiego.

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu przede wszystkim:

> rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w szpitalach, umożliwiającą świadczenie usług elektronicznych w zakresie diagnostyki obrazowej,

> budowę, w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego, radiologicznego Data Center, którego zadaniem będzie długoterminowa archiwizacja i udostępnianie przechowywanych danych diagnostycznych.

Jednym z celów projektu jest wdrożenie usług elektronicznych związanych z e-Zdrowiem, co przyczyni się do poprawy powszechnego dostępu do informacji ? w tym przypadku w sektorze ochrony zdrowia. Stworzona infrastruktura umożliwi świadczenie drogą elektroniczną usług w zakresie:

> opisywania zdjęć radiologicznych,

> archiwizowania danych medycznych dotyczących diagnostyki obrazowej poszczególnych pacjentów,

> prowadzenia zdalnych konsultacji medycznych.

Ponadto realizacja projektu umożliwi osiągnięcie kolejnych celów, m.in.:

> zwiększenia dostępności rozwiązań w zakresie telemedycyny,

> zmniejszenia problemów kadrowych związanych z dostępnością specjalistów radiologów,

> budowę Lubuskiej Sieci Teleradiologii (LST) i stworzenie możliwości dalszego jej rozwoju.

Zakończenie projektu planowane jest na 2011 r.

Projekt realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013, Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.3  Rozwój społeczeństwa informacyjnego i znajduje się na liście projektów kluczowych IPI (Indykatywny Plan Inwestycyjny) Zarządu Województwa Lubuskiego.

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu