Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
19 Kwiecień 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Zaprzysiężenie radnych sejmiku

Data: Pn. 29 Lis, 2010 17:00

www.news365.pl


29.11.2010 r., o godz. 16:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego rozpocznie się I sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010-2014.

 

Proponowany porządek obrad:

 

-Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego województwa lubuskiego.

-Otwarcie I sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

-Złożenie ślubowania przez radnych województwa lubuskiego.

-Uchwalenie porządku obrad sesji.

-Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego.

-Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego wskutek wyboru na prezydenta  miasta.

-Sprawy różne.

-Zamknięcie obrad I sesji Sejmiku.

 


 

w internecie:

http://lubuskie.pl/

 

w Norwidzie:

1. 10  lat samorządu Województwa Lubuskiego : 1998-2008 / kol. red. Teresa Sekuła [i in.] ; zdj. Barbara Wągiel, Bartosz Mirosławski. - Zielona Góra : Biuro Sejmiku Województwa Lubuskiego, [2008]. - 20 s.

2.Dlaczego Sejmik w Zielonej Górze / Jerzy Podbielski // Nad Odrą. - 1999, nr 12, s. 11-12

3. I PO kadencji / Jakub Nowak . - Portr. // Gazeta Lubuska. - 2010, nr 249, s. 10

Sejmik Województwa Lubuskiego w latach 2006-2010.

4.Samorząd terytorialny na poziomie regionalnym : analiza aktywności politycznej lubuskiej regionalnej wspólnoty lokalnej / Jarosław Flakowski // W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek. - Zielona Góra : Pro Libris, 2008. - S. 288-300


www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu