Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
01 Grudzień 2022
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Dopalacze - palący problem

Data: Śr. 15 Gru, 2010 11:00

news365.pl


15.12.2010 r., o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbędzie się seminarium pt. "Dopalacze - palący problem". Organizatorem spotkania jest Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W seminarium skierowane jest do Pełnomocników lub Koordynatorów gminnych programów profilaktyki uzależnień lub przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Komend Powiatowych Policji
oraz Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych z terenu województwa lubuskiego. 
Z uwagi na coraz powszechniejsze używanie przez młodzież substancji psychoaktywnych ogólnie nazywanych ?dopalaczami? zachodzi konieczność podniesienia umiejętności zawodowych osób, które zajmują się problematyką przeciwdziałania uzależnieniom.

Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać w terminie do 13 grudnia br. pod nr. tel 068/45-65-477 lub 068/45-65-483.

Program seminarium przewiduje:

1. Otwarcie seminarium;

2. Projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 - Jerzy Teichert - Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii;

3. Prawne aspekty kształtowania polityki antynarkotykowej - Piotr Jabłoński - Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

4. Psychozdrowotne i społeczne skutki stosowania dopalaczy - Dorota Rybczyńska -  profesor DWSE  we Wrocławiu, certyfikowany specjalista uzależnień, terapeuta  w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze,

5. Dopalacze - wolny wybór czy uzależnieniekom. Piotr Wiśniewski ? Wojewódzka Komenda Policji w Gorzowie Wlkp.

6. Dyskusja, wnioski


W internecie:
http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.narkotyki.pl/
Zielona Góra szuka sposobów na utrudnienie handlu dopalaczami

W Norwidzie:
1. Dopingowanie mózgu : kontrowersyjne dopalacze / Grzegorz Gajewski. // Tygodnik Powszechny. - 2009, nr 4, s. 31

2. Impreza dla kolekcjonerów / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. - 2008, nr 48, s. 26-28

3. Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

4. Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2009.


 

www.wimbp.zgora.pl

 Wyświetl większą mapę
zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu