Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
29 Maj 2023
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Data: Śr. 19 Sty, 2011 10:30

news365.pl


19.01.2011 r., o godz. 10.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbędzie się spotkanie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, w którym weźmie udział wicemarszałek Maciej Szykuła. Wojewódzka Rada Zatrudnieniajest organem opiniotwórczo-doradczym marszałka województwa w zakresie polityki rynku pracy.

 

Planowany porządek obrad:

   1. Przyjęcie planu posiedzeń Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia na rok 2011.
   2. Wstępna ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy w 2010 roku.
   3. Podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
   4. Propozycja przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu Województwa w roku 2011 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
   5. Zaopiniowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
   6. Informacja o stanie prac nad projektami Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020.
   7. Informacja na temat stanu wdrażania i realizacji Priorytetu VI - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim.W Internecie:
http://www.wup.zgora.pl

W Norwidzie:
Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Kwiatkowski. - 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Problemy bezrobocia wśród absolwentów na lokalnym rynku pracy : na przykładzie woj. lubuskiego / Ireneusz Adamczak. - Zielona Góra : "MAjUS", 2005.

Zobacz więcej książek o bezrobociu


www.wimbp.zgora.plWyświetl większą mapę
zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu