Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
12 Kwiecień 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Zakończenie roku bp. Pluty

Data: So. 22 Sty, 2011 12:00 - 13:00
Czas trwania: 1 Godzina

news365.pl


 

ZAKOŃCZENIER ROKU BISKUPA WILHELMA PLUTY

W najbliższą sobotę, 22 stycznia, przypada 25. rocznica śmierci bp. Wilhelma Pluty. Na ten dzień zaplanowano okolicznościowe obchody w katedrze gorzowskiej. Staną się one jednocześnie uroczystym zamknięciem Roku Biskupa Wilhelma Pluty.

Najważniejszym elementem tych sobotnich obchodów będzie uroczysta msza św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. Homilię wygłosi ks. prof. Józef Swastek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Po mszy św. na plebanii parafii katedralnej zaplanowano projekcję filmu "Biskup nowych czasów" przygotowanego przez TVP Gorzów Wlkp.

Zaproszenie do udziału w uroczystościach rocznicowych skierowano do duchowieństwa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, w tym zwłaszcza do członków kapituły katedralnej i konkatedralnej oraz dziekanów, a także do wojewody, członków zarządu województwa lubuskiego, radnych sejmiku wojewódzkiego oraz władz miejskich Gorzowa.

Bp Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a nastepnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. 22 stycznia 1986 r. poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego.

Sejmik Województwa Lubuskiego 21 grudnia 2009 roku ustanowił rok 2010 Rokiem Biskupa Wilhelma Pluty. W ten sposób wyraził uznanie dla pracy bp. Wilhelma Pluty przy powojennej odbudowie Kościoła oraz integracji społecznej ziem zachodnich, a także dla troski sługi Bożego o rodzinę. Do najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Biskupa Wilhelma Pluty należy zaliczyć między innymi:

- metropolitalną pielgrzymkę kapłanów do grobu bp. Pluty połączoną z inauguracją Synodu Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej (22 stycznia 2010 r.);

- kolokwium poświęcone recepcji myśli bp. Pluty zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu (3 marca 2010 r.);

- Kongres Rodzin dedykowany bp. Wilhelmowi Plucie przygotowywany przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin (15 października 2010 r.);

- ogłoszenie bp. Wilhelma Pluty patronem Gorzowa Wlkp. (4 listopada 2010 r.);

- publikacje książkowe przygotowane prze Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej otwierające edycję dzieł zebranych bp. Wilhelma Pluty ("Vademecum współpracy ludu Bożego i duszpasterza", "Rozporządzenia duszpasterskie", "Aneksy do rozporządzeń duszpasterskich");

- publikację folderu i uruchomienie strony internetowej poświęconej postaci bp. W. Pluty (www.wihelmpluta.pl) z inicjatywy Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży i tygodnika "Gość Niedzielny";

- prace remontowe i modernizacyjne w rezydencji biskupów gorzowskiech związane z przeznaczeniem budynku na siedzibę Instytutu im. bp. Wilhelma Pluty.W Internecie:
http://www.wilhelmpluta.pl


W Norwidzie:

Pasterz i przewodnik : "doskonałość życia kapłańskiego według Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty (1910-1986)" / Mirosław Adam Kawczyński. - Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2007.

Zatroskany pasterz : Wilhelm Pluta biskup gorzowski (1910-1986) / oprac. Andrzej Brenk. - Poznań : "Pallottinum", 2001.

Życie duchowe w rodzinie w nauczaniu sługi bożego biskupa Wilhelma Pluty / Andrzej Brenk. - Poznań : "Pallottinum", 2002.
 www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu