Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
17 Październik 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Paszport do eksportu

Data: Pt. 11 Lut, 2011 11:00

news365.pl


 

 

11.02.2011 r., o godz. 11.00 w sali Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze

(ul. Żeromskiego 3) odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości  dofinansowania projektów na rozwój eksportu w ramach Działania 6.1. ?Paszport do eksportu? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów (mających siedzibę na terenie RP). Działanie 6.1. ?Paszport do eksportu? umożliwia przedsiębiorcom:

- zwiększenie udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa,

- wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

- promocję polskiej marki na rynkach zagranicznych.

Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami w/w działania, zasadami aplikowania, metodyką przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej, a także uzyskać wiedzę praktyczną o  najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie i rozwiązaniach jak ich uniknąć. Szkolenie zostanie poprowadzone przez eksperta wystąpi pracownik Regionalnego Punktu Konsultacyjnego działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w Zielonej Górze. Instytucja wdrażającą działanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin naboru wniosków aplikacyjnych: 21.02. - 11.03.2011 r. lub do wyczerpania alokacji w ramach konkursu.

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 10 lutego 2011 r.  pod nr  faksu: 68/ 45 65 480 lub na adres email: infoue@lubuskie.pl. Ilość miejsc ograniczona. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.


www.wimbp.zgora.pl

 

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu