Widok dzienny

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2018 (Śr. 9 Maj, 2018 11:00 - 14:00)

Polityka antymobbingowa – w ramach szkoleń pracowników WiMBP (Śr. 9 Maj, 2018 8:00 - 9:30)

Kwiecień – plecień, a maj …? – warsztaty plastyczne oraz zabawy ruchowe dla przedszkolaków (Śr. 9 Maj, 2018 10:00 - 11:30)

Historia Polski w literaturze dla dzieci i młodzieży – warsztaty literacko – plastyczne oraz wystawka książek (Śr. 9 Maj, 2018 10:00 - 12:00)

Spotkanie autorskie z Agatą Kołakowską (Śr. 9 Maj, 2018 16:00 - 17:30)

Zielona Góra fotookiem młodych – wernisaż wystawy fotograficznej (Śr. 9 Maj, 2018 18:00 - 19:30)

Spotkanie Klubu Szachowego Caissa Pion (So. 19 Maj, 2018 10:30 - Śr. 9 Maj, 2018 12:00)