Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
29 Luty 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora
Wydarzenia w 'Samorząd'
czwartek, luty 29, 2024

Wydarzenia dotyczące działalności samorządu.

Nazwa wydarzenia

Data

Inauguracyjna Sesja Rady Miasta

www.news365.pl


Biuro Rady Miasta Zielona Góra informuje, że Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2006-2010 zwołał I sesję Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2010-2014 w dniu 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godzinie 11,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

Porządek obrad:

1.           Otwarcie sesji.

2.          Wręczenie Radnym Miasta i Prezydentowi Miasta zaświadczeń o wyborze.

3.          Ślubowanie Radnych.

4.          Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.

5.          Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta.

6.          Sprawy różne.

7.          Zamknięcie sesji.

 

 


W internecie:
Wyniki wyborów do Rady Miasta Zielona Góra

 


www.wimbp.zgora.pl

 Wyświetl większą mapę

czwartek, grudzień 02, 2010 12:00
To wydarzenie powtarza się

Sesja Sejmiku Województwa

www.news365.pl


7.12.2010 r. o godz. 12:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się trzecia w tej kadencji Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas posiedzenia radni ustalą m.in. składy sejmikowych komisji oraz uchwalą wynagrodzenie Marszałka Województwa Lubuskiego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad III zwyczajnej sesji Sejmiku.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Interpelacje i zapytania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie niektórych czynności związanych z podróżą służbową radnych Województwa Lubuskiego oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu, w przypadku korzystania w podróży służbowej przez radnych z samochodu nie będącego własnością Województwa Lubuskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób do składu Kapituły ?Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego?.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad III sesji Sejmiku.

W internecie:
III sesja sejmiku

 


www.wimbp.zgora.pl

 


Wyświetl większą mapę
wtorek, grudzień 07, 2010 13:00
To wydarzenie powtarza się

Uroczysta Sesja Rady Miasta

news365.pl


Biuro Rady Miasta informuje, że Przewodniczący Rady Miasta na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 - tekst jednolity z późn. zm.) zwołał II sesję Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2010-2014 w dniu 6 grudnia 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 12, 3o w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego - sala posiedzeń Senatu - Zielona Góra ul. Licealna 9 (parter).

 

Porządek obrad:

 

1.           Otwarcie sesji.

2.          Wręczenie Prezydentowi Miasta zaświadczenia o wyborze.

3.          Przyjęcie ślubowania Prezydenta Miasta.

4.          Ślubowanie radnego nieobecnego na I sesji.

5.          Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 9.

6.          Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 10.

7.          Ślubowanie radnych obejmujących mandat radnego w wyniku uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

8.          Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

9.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra - druk nr 11.

10.          Sprawy różne.

 

11.          Zamknięcie sesji.


W internecie:
Realizacja II sesji Rady Miasta Zielona Góra

 


www.wimbp.zgora.pl

 


Wyświetl większą mapę
poniedziałek, grudzień 06, 2010 13:30
To wydarzenie powtarza się

Konferencja Wojewody Lubuskiego

news365.pl

 


NAJWIĘKSZA AWARIA STACJI REDUKCYJNEJ GAZU W POLSCE

PODSUMOWANIE AKCJI RATOWNICZEJ

Ostatnie wydarzenia w Zielonej Górze postawiły na nogi wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców. Był to realny sprawdzian działania ratowników oraz innych służb. Teraz kiedy sytuacja jest już opanowana czas na ocenę i podsumowanie tej bezprecedensowej w skali kraju akcji. Dlatego zapraszamy na konferencję prasową, która odbędzie się w poniedziałek 6 grudnia o godzinie 11:00 w Zielonej Górze.

Przypomnijmy, że 30 listopada w godzinach wieczornych w Zielonej Górze doszło do awarii, która doprowadziła do wtłoczenia gazu o wysokim ciśnieniu do instalacji gazowych o niskim ciśnieniu. W wyniku tego doszło do kilku pożarów mieszkań oraz eksplozji.  Zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Ewakuowanych zostało 6,5 tysiąca mieszkańców z 3 osiedli.

Przeprowadzona akcja wymagała skoordynowania działania wielu służb i instytucji. Na miejsce pojechała Wojewoda Lubuski Helena Hatka, która czuwała na przebiegiem działań.  Uruchomiony został Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Teraz przyszedł czas na podsumowania i ocenę. Dlatego serdecznie zapraszamy na konferencję prasową podczas, której Wojewoda Helena Hatka oraz przedstawiciele służb i instytucji biorących udział w działaniach podsumują akcję i przedstawią wnioski na przyszłość.

 

Miejsce konferencji:

Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5

Komenda Miejska PSP

 


W internecie:
Wielka awaria gazu w Zielonej Górze. Jedna osoba nie żyje, sześć jest rannych [Gazeta.pl]

W Zielonej Górze na Os. Pomorskim i Śląskim wybuchło 40 kuchenek gazowych [Gazeta Lubuska]

 
 

 


www.wimbp.zgora.pl

 

 


Wyświetl większą mapę
poniedziałek, grudzień 06, 2010 12:00
To wydarzenie powtarza się

Młode Lubuskie - Warte Zachodu

news365.pl


20.12.2012 r. laureaci konkursu fotograficznego "Młode Lubuskie - warte zachodu" odbiorą nagrody. Uroczystość odbędzie się w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze. 13.12.2010 r. komisja konkursowa wyłoni spośród ośmiu uczestników trzech laureatów (I i II nagroda oraz wyróżnienie). O nagrody walczą:

1. Marek Humiński

2. Aleksandra Wiśniewska

3. Damian Apanasowicz

4. Grażyna Kotuła ? Łojko

5. Ryszard Paprzycki

6. Robert Zawadzki

7. Barbara Jeznach

8. Dawid Bandosz.

Dodajmy, że uczestnicy konkursu wzięli udział w warsztatach fotograficznych w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

 

 

www.wimbp.zgora.pl

 Wyświetl większą mapę
poniedziałek, grudzień 20, 2010 9:00
To wydarzenie powtarza się

Konferencja Marszałka Województwa

news365.pl


 

15.12.2010 r., o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja prasowa z udziałem marszałek Elżbiety Polak. Tematyka: przyszłoroczny budżet województwa lubuskiego.

 

 


W internecie:
http://www.elzbietapolak.pl/


www.wimbp.zgora.pl

 Wyświetl większą mapę
środa, grudzień 15, 2010 13:00
To wydarzenie powtarza się

Sesja Sejmiku Województwa

news365.pl


 

 

20.12.2010 r., o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze rozpocznie się 4. zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji radni uchwalą m.in. wieloletnią prognozę finansową województwa na lata 2011-2024 oraz budżet województwa na 2011 rok. Podczas sesji odbędzie się również spotkanie opłatkowe z udziałem biskupa Stefana Regmunta.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad IV zwyczajnej sesji Sejmiku.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Województwa Lubuskiego w 2011 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024.

7. Podjęcie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) przedstawienie stanowisk klubów radnych,

d) przedstawienie opinii komisji,

e) przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji,

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa do projektu uchwały,

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa,

i) głosowanie uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji ?Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego? za 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu Działalności oraz Projektu Rocznego Planu Finansowego ? Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2011 rok.

17. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad IV sesji Sejmiku.

 

 

Od 15 do 17 grudnia będą obradowały wszystkie komisje stałe Sejmiku Województwa Lubuskiego, które zaopiniują budżet województwa lubuskiego na przyszły rok. 20 grudnia spotka się również Komisja Rewizyjna. Jej członkowie ustalą plan kontroli na 2011 rok. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i porządkami obrad poszczególnych posiedzeń.
 


W internecie:
Plan posiedzeń komisji

 

 


www.wimbp.zgora.pl

 Wyświetl większą mapę
poniedziałek, grudzień 20, 2010 12:00
To wydarzenie powtarza się

Alarm o skażeniach

news365.pl

Uprzejmie proszę o upowszechnienie załączonego komunikatu Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Zielonogórskiego. W najbliższy czwartek 16 grudnia 2010 roku na terenie powiatu zielonogórskiego w godz. 12.00  - 12.30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadając alarm o skażeniach, a po pół godzinie zostanie nadane odwołanie alarmu.

www.wimbp.zgora.pl

czwartek, grudzień 16, 2010 13:00
To wydarzenie powtarza się

Porady prawne dla poszkodowanych

news365.pl


Darmowe porady prawne dla poszkodowanych przez awarię gazu.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze weźmie udział w organizowanej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego akcji udzielania darmowych porad prawnych dla poszkodowanych mieszkańców osiedli Pomorskiego i Śląskiego. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy - członkowie Orkęgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze będą udzielać porad prawnych w poniedziałek, 20 grudnia 2010 r., w godzinach 12:00-16:00 oraz we wtorek, 21 grudnia 2010 r. w godzinach 15:00-17:00 w sali Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13.


 


www.wimbp.zgora.pl
poniedziałek, grudzień 20, 2010 17:00
To wydarzenie powtarza się

Konferencja - Miejski Sylwester

news365.pl


W dniu 22 grudnia br. o godz. 11.00

w Centrum Informacji Turystycznej
w ratuszu odbędzie się konferencja
prasowa poświęcona organizacji
Miejskiego Sylwestra. 

Zapraszamy przedstawicieli mediów.

 


www.wimbp.zgora.pl

 

środa, grudzień 22, 2010 12:00
To wydarzenie powtarza się

Sesja Rady Miata

news365.pl


 

Biuro Rady Miasta informuje, że Przewodniczący Rady zwołał III sesję Rady Miasta Zielona Góra, w dniu 21 grudnia 2010 r. o godz. 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyżki środków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami - druk nr 12,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym na rok 2010 - druk nr 13,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości - druk 
nr 15,

4) określenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 14,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 16,

6) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr 17,

7) wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 18,

8) wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 19,

9) ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 20,

10) ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 21.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie sesji.

 


 

W internecie:
Sesje Rady Miasta
Realizacja sesji Rady Miasta

 


www.wimbp.zgora.pl

 

wtorek, grudzień 21, 2010 10:00
To wydarzenie powtarza się

Konferencja Marszałka Województwa

news365.pl


17.12.2010 r., o godz. 9.45 w Sali 108 urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka Jarosława Sokołowskiego, Dyrektora Gospodarki i Infrastruktury Władysława Korcza oraz doradcy projektu Grzegorza Fiuka. Temat konferencji: ?Lubuski e-Urząd?. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych dziennikarzy.


www.wimbp.zgora.pl

 

piątek, grudzień 17, 2010 10:45
To wydarzenie powtarza się

Konferencja ZWiK

news365.pl


Zapraszamy na uroczystą konferencję zamykającą Projekt Funduszu Spójności "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy" realizowanego przez Zielonogórskie Wodociągi.

Spotkanie odbędzie się w Zielonogórskiej Palmiarni w poniedziałek 20.12.2010 o godz. 12.00, podczas uroczystości , obecni będą Prezydent Miasta Janusz Kubicki, Radni oraz goście instytucji zarządzających z Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z Warszawy.

Podsumowana zostanie Inwestycja z wykorzystaniem największych nakładów ze środków UE w naszym mieście, wręczone zostaną podziękowania, przewidziano występ artystyczny i poczęstunek , a potem podstawionym autokarem zapraszamy na przejazd na oczyszczalnię w Łężycy, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie obiektu Termicznej Obróbki Osadów.

Końcowa Wartość zrealizowanego Projektu  wyniosła 40 668 589 Euro, a dofinansowanie z Funduszu Spójności stanowi 65 %.

Wybudowano i poddano renowacji ok. 146 km kanałów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Renowacja sieci kanalizacyjnej objęła ulice na obszarze całego miasta Zielona Góra. Wybudowano sieci kanalizacyjne i wodociągowe m.in. na osiedlach: Słowackiego, Jędrzychów, Chynów, Mazurskie, Ogrodnictwo oraz w miejscowościach Przylep, Stary Kisielin i Nowy Kisielin w Gminie Zielona Góra i w miejscowości Wilkanowo w Gminie Świdnica, a na oczyszczalni w Łężycy powstała również spalarnia osadów ściekowych , która jest ekonomicznym zakończeniem całego procesu oczyszczania ścieków.


www.wimbp.zgora.pl

poniedziałek, grudzień 20, 2010 13:00
To wydarzenie powtarza się

Monitoring LRPO

news365.pl


 

 

21.12.2010 r., o godz. 14.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze rozpocznie się posiedzenie Komitetu Monitorującego Lubuski Regionalny Program Operacyjny. W spotkaniu udział weźmie marszałek Elżbieta Polak.

 

Planowany porządek XII. posiedzenia Komitetu Monitorującego LRPO:

1. Otwarcie obrad XII. posiedzenia Komitetu Monitorującego LRPO

Marszałek Województwa Lubuskiego ? Elżbieta Polak

2. Propozycja zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach LRPO na lata 2007-2013.

3. Propozycja zmian w kryteriach specyficznych w ramach III. Priorytetu LRPO.

4. Propozycja zatwierdzenia realokacji środków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

5. Omówienie stanu realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w szczególności stanu wdrażania Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO.

Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak

6. Pytania oraz wnioski członków Komitetu Monitorującego LRPO.

7. Zakończenie/zamknięcie XII. posiedzenia KM LRPO.

Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak.
 


 

 

W internecie:
www.lrpo.lubuskie.pl/

W Norwidzie:
1. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. - [B.m.] : [b.w.], [2007].

2. Projekt Lubuskie : przewodnik po Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Cz. 1, Przedsiębiorcy. Cz. 2 Infrastruktura, środowisko, społeczeństwo. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 2008.www.wimbp.zgora.pl

 

wtorek, grudzień 21, 2010 15:00
To wydarzenie powtarza się

Podpisanie umowy

news365.pl


 

 

Zapraszamy dziennikarzy na uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie do projektu Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego, realizowanego przezZielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Podpisanie umowy zaplanowano na godz. 14, a odbędzie się w Muzeum Ziemi Lubuskiej

 

 


www.wimbp.zgora.pl

 

wtorek, grudzień 21, 2010 15:00
To wydarzenie powtarza się

Sesja Sejmiku Województwa

news365.plPo świętach kolejna sesja

28.12.2010 r., o godz. 14:00  w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się piąta w nowej kadencji sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni zajmą się programem reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego.

Podczas sesji na radnych zostaną zaprzysiężone trzy nowe osoby: Ireneusz Ganczar, Stanisław Tomczyszyn oraz Jarosław Kropski, którzy zajmą miejsce po Klaudiuszu Balcerzaku, Józefie Rubasze oraz Wacławie Maciuszonku.

 

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad V zwyczajnej sesji Sejmiku.
   2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
   3. Interpelacje i zapytania.
   4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
   5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa lubuskiego, polegającego na likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Torzymiu oraz utworzeniu spółki prawa handlowego pod firmą Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
   6. Podjęcie uchwał w sprawie obsadzenia mandatów radnych.
   7. Sprawy różne.
   8. Zamknięcie obrad V sesji Sejmiku.
 


www.wimbp.zgora.pl


Wyświetl większą mapę
wtorek, grudzień 28, 2010 15:00
To wydarzenie powtarza się

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

news365.pl


 
Biuro Rady przesyła informację o terminie i porządku obrad, zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra, nadzwyczajnej IV sesji Rady Miasta Zielona Góra w dniu 29 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 14.00 w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza Stary Rynek 1 (parter).

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 24,

 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze - druk nr 25.

 

3. Zamknięcie sesji.

 

 


 

W internecie:
http://bip.zielonagora.pl/8/Rada_Miasta/

 


www.wimbp.zgora.pl


Wyświetl większą mapę
środa, grudzień 29, 2010 15:00
To wydarzenie powtarza się

Konferencja w Urzędzie Miasta

news365.pl


 

W dniu 30 grudnia br. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (s. 810) odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra Wiolety Haręźlak, poświęcona akcji "Polska bez barier" w województwach lubuskim, dolnośląskim i zachodnio-pomorskim.

Zapraszamy przedstawicieli mediów.


www.wimbp.zgora.pl


Wyświetl większą mapę
czwartek, grudzień 30, 2010 13:00
To wydarzenie powtarza się

Briefing w Urzędzie Marszałkowskim

news365.plSzanowni Państwo,

zapraszamy dzisiaj (tj. 30.12.2010 r.) na briefing prasowy w
urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. Spotkanie z udziałem
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak rozpocznie się o
godz. 12.40 (przed Salą Kolumnową), a dotyczyć
będzie dofinansowania projektu utworzenia szerokopasmowej sieci w
naszym regionie. Wartość projektu to 152 mln zł. Dofinansowanie
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to ponad 52 mln zł.


Zapraszamy przedstawicieli mediów!


www.wimbp.zgora.pl

czwartek, grudzień 30, 2010 13:40
To wydarzenie powtarza się

Sprzęt dla samorządów

news365.pl


 

 

Namioty pneumatyczne i agregaty prądotwórcze przekaże Wojewoda Lubuski Helena Hatka samorządom z naszego regionu. Spotkanie, po którym nowoczesny sprzęt powędruje do gmin i powiatów rozpocznie się dzisiaj o godzinie 10:00 w sali 205 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Agregaty otrzyma dziesięć gmin. Wartość jednego takiego urządzenia wynosi około 10 tysięcy złotych. Sprzęt taki jest niezastąpiony w przypadku awarii tradycyjnych źródeł zasilania. Ze względu na stosunkowo niewielkie wymiary urządzenie jest bardzo mobilne i może być wykorzystywane na miejscach wypadków w czasie działań ratowniczych.

Nowoczesne namioty, które rozkładane są przy pomocy sprężonego powietrza powędrują do starostw powiatowych. Ten sprzęt może służyć jako zaplecze logistyczne w przypadku sytuacji kryzysowej. Jeden taki namiot kosztuje około 20 tysięcy złotych.

 

 


www.wimbp.zgora.pl

 

poniedziałek, styczeń 17, 2011 10:00
To wydarzenie powtarza się

Szukaj w kalendarzu