Dzień Informacyjny w Urzędzie Marszałkowskim

Data: Śr. 23 Lut, 2011 9:30

news365.pl23.02.2011 r. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu "Inteligentna Energia - Europa", przy współpracy z Lubuskim Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT - Zielona Góra organizuje Dzień Informacyjny. Podczas wizyty w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze będzie można zdobyć informacje na temat możliwości finansowania projektów w ramach tego programu.

"Inteligentna Energia - Europa" jest programem europejskim wspierającym działania nieinwestycyjne, którego głównym celem jest:

- poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,

- promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii,

- promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Dzień Informacyjny rozpocznie się o godz. 9.30, w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat programu, w szczególności:

- warunków uczestnictwa, zakresu tematycznego oraz priorytetów,

- zasad finansowania,

- zasad wypełniania wniosków,

jak również podzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu muszą przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową do dnia 21 lutego 2011 roku faksem na numer: (022) 825-78-74 lub elektronicznie na adres e-mail: kpkiee@kape.gov.pl. Udział w seminarium jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.cip.gov.pl/iee-kpkkape.W Internecie:

http://www.kape.gov.pl/


www.wimbp.zgora.plzgłoś plagiat/niewłaściwą treść