Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
15 Lipiec 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Rady Miasta

Data: Wt. 22 Lut, 2011 9:00

news365.plBiuro Rady Miasta przesyła informację o terminie i porządku obrad VI sesji Rady Miasta Zielona Góra zwołanej w dniu 22 lutego (wtorek) 2011 r. o godz. 9,oo w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza oraz projekty uchwał, które są do pobrania za pośrednictwem odnośnika do pliku: http://upload.um.zielona-gora.pl/dane/461802_0006sesja2011.zip


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie apelu i uchwał w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze - druk nr 29A,

2) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych - druk nr 31A,

3) stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej z ustaleniami studium - druk nr 35,

4) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej - druk nr 36,

5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze - osiedle Nad Doliną - druk nr 67,

6) stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 68,

7) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 69,

8) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 70,

9) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Palcu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 71,

10) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 72.

11) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra - druk nr 55,

12) statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 56,

13) stwierdzenia nabycia własności pojazdu przez Miasto Zielona Góra - druk nr 57,

14) stwierdzenia nabycia własności pojazdu przez Miasto Zielona Góra - druk nr 58,

15) programu rządowego "Moje Boisko Orlik 2012" - druk nr 60A (apel),

16) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 61,

17) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 62,

18) nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze - druk nr 63,

19) nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 64,

20) nadania nazwy rondu w Zielonej Górze - druk nr 65,

21) określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 66,

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie sesji.


www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu