Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
27 Styczeń 2023
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Konferencja o samorządzie terytorialnym

Data: Cz. 13 Sty, 2011 11:00

news365.pl


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
oraz Lubuskie Forum Przewodniczących Samorządów Terytorialnych

zapraszają na konferencję
rozpoczynającą nową kadencję nt.:

Status przewodniczącego rady/powiatu/sejmiku w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2010-2014

Pod patronatami:

Elżbiety Polak
Marszałka Województwa Lubuskiego

oraz

Tomasza Możejki
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego

Adresaci


Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy/powiatu/sejmiku

Cel szkolenia:
Uaktualnienie wiedzy z zakresu zadań, praw i obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy/Powiatu/Sejmiku oraz najczęstsze problemy przy wypełnianiu oświadczeń majątkowych.

Wykładowca:
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.

Termin
13 stycznia 2011 r. godz. 10.00

Miejsce
Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, Zielona Góra

Program:

09.30-10.00 Rejestracja uczestników - kawa powitalna

10.00-10.15

Powitanie zaproszonych gości

Iwona Szablewska Zastępca Dyrektora FRDL OR Zielona Góra

Otwarcie konferencji Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Słowo wstępne Tomasz Możejko Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

10.20 -11.30

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy.
a) objęcie mandatu,
b) cechy mandatu,
c) wygaśnięcie mandatu.
3. Rada gminy/powiatu jako organ stanowiący i jej zadania.
4. Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Przewodniczący rady gminy/powiatu:
a) tryb kreacji,
b) zadania i obowiązki,
c) analiza oświadczeń majątkowych,
d) zastępcy przewodniczącego.

11.30-11.45

Przerwa na kawę

11.45-13.15

6. Sesja rady, jej organizacja i przebieg.
7. Komisje rady.
8. Organ wykonawczy w gminie/powiecie oraz jego podstawowe zadania.
9. Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego.
10. Podstawowe prawa i ochrona radnego:
a) uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy (powiatu),
b) zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego,
c) dieta,
d) ochrona stosunku pracy,
e) ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
f) inne prawa radnego.

13.15-13.45

Przerwa na lunch

13.45-15.00

11. Podstawowe obowiązki radnego:
a) uczestniczenie w pracach rady i jej komisji,
b) kontakt z wyborcami,
c) etyka wykonywania mandatu radnego,
d) inne obowiązki radnych.
12. Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych:
a) zakazy łączenia mandatu,
b) zakazy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
c) zakazy zatrudnienia i realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
d) inne zakazy i ograniczenia.
13. Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 i skutkach ich nie złożenia.
14. Pytania i odpowiedzi

Udział w konferencji potwierdziło 75 Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rad Gmin i Powiatów z Województwa Lubuskiego.


www.wimbp.zgora.pl


zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu